M Muslimah : ข่าวดี! รัฐบาลซาอุดี้เตรียมตำแหน่งงานสำหรับผู้หญิง 7 หมื่นอัตรา

สำนักข่าวมุสลิมไทย  ข่าวดี! รัฐบาลซาอุดี้เตรียมตำแหน่งงานสำหรับผู้หญิง 7 หมื่นอัตรา

สำนักข่าวอาหรับ –  เมื่อวันจันทร์ (06/06) กษัตริย์อับดุลเลาะฮฺ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ทรงแนะนำฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลให้ริเริ่มคิดมาตรการรองรับแผน ที่พระองค์อนุมัติการสร้างงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ที่เตรียมไว้สำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น


แผนต่างๆ ที่กำหนดไว้จะมีตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้หญิงอย่างน้อย 70,000 อัตรา

ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ กษัตริย์อับดุลเลาะฮฺ ยังทรงดำรัสเกี่ยวกับการเพิ่มการก่อตั้งโรงงานสองประสงค์ขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลของซาอุดี้ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ใกล้ทะเล เพื่อใช้ทั้งในโครงการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล และพัฒนาสร้างกระแสไฟฟ้าอีกด้วย   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=93&id=18782
วันที่ : 20 ตุลาคม 63 13:59:06
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com