M Muslimah : ทนายความหญิงในซาอุดี้มีเฮ รัฐจะเปิดศาลเฉพาะให้ว่าความ

สำนักข่าวมุสลิมไทย   ทนายความหญิงในซาอุดี้มีเฮ รัฐจะเปิดศาลเฉพาะให้ว่าความ

สำนักข่าวอัล-อาราบิญา - รัฐบาลซาอุดี้กำลังดำริปฏิรูปด้านกระทรวงยุติธรรม โดยจะมีการตั้งเครือข่ายศาลพิเศษ ที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับสถานะบุคคล และครอบครัว ซึ่งจะเป็นสถานที่สำหรับให้นักกฎหมายสตรีได้ฝึกฝนทำหน้าที่


อัล-ชี้ค ซอและฮฺ อัล-ลิฮัยดา ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกล่าวว่า การมีนักกฎหมายหญิงเพื่อเป็นตัวแทนของผู้หญิงในการขึ้นศาล เป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากผู้หญิงย่อมเข้าใจผู้หญิงด้วยกัน และจะสามารถเปิดใจกันในเรื่องต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ผู้หญิงหลายคนอายที่จะเล่าความคับข้องใจให้ผู้ชายฟัง แม้จะเป็นบิดา หรือลูกชายตัวเองก็ตาม

ในกรณีที่ทนายความชายมีจำนวนไม่เพียงพอ ทนายหญิงก็สามารถทำงานแทนได้ ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากมะฮฺรอมของเธอแล้ว

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2553 รัฐมนตรียุติธรรมซาอุดี้ มุฮัมมัด อัล-อีซา ประกาศให้ทนายหญิงทำหน้าที่แทนลูกความหญิงในการปรากฏตัวหน้าศาล แต่ถึงกระนั้น ทนายหญิงจำนวนมากยังต้องเผชิญอุปสรรคในการได้รับใบรับรองอาชีพทนายจากทางการ หลายคนจึงต้องทำหน้าที่เพียงให้คำปรึกษาแก่ลูกความหญิงเท่านั้น

ทนายหญิงหลายคนกล่าวว่า พวกเธอไม่รู้สึกถึงความแตกต่างไม่ว่าลูกความจะเป็นหญิง หรือชาย แต่ในสังคมที่นี่ผู้ชายมักจะไม่มั่นใจในความสามารถของผู้หญิง และกลัวว่าพวกเธอจะเข้าข้างผู้หญิงด้วยกันมากกว่า

ในอดีตแพทย์หญิงซาอุดี้ก็เคยไม่ได้รับความมั่นใจเยี่ยงนี้ แต่ปัจจุบันความรู้สึกเหล่านี้ค่อยๆ เลือนไป ทำให้หมอผู้หญิงในซาอุดี้หลายคนล้ำหน้าหมอผู้ชายในด้านความนิยมมากขึ้น   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=93&id=17718
วันที่ : 25 สิงหาคม 62 8:33:02
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com