M Muslimah : แรงงาน และความรู้ของสตรีซาอุดี้ มีไปก็ไร้ประโยชน์

สำนักข่าวมุสลิมไทย  แรงงาน และความรู้ของสตรีซาอุดี้ มีไปก็ไร้ประโยชน์

สำนักข่าว เอเอฟพี. –  เมื่อวันอังคาร (30/11) ชี้ค Ahmed al-Ghamdi ประธานคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรม และปกป้องการกระทำผิดจริยธรรม สาขาเมืองมักกะฮฺ กล่าววิพากษ์สังคมแบบแยกหญิง-ชายในซาอุดี้ และว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องปิดหน้า รวมทั้งกล่าวว่าศาสนาไม่มีข้อห้ามสำหรับผู้หญิงที่จะขับรถ


ชี้ค al-Ghamdi ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกปลดออกจากตำแหน่งระดับสูงในหน่วยตำรวจศาสนา และถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาทันควันอย่างลึกลับเมื่อเดือนพฤษภาคม ได้รับเชิญให้มาแสดงปาฐกถาในการประชุมหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศ” ซึ่งประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึง คือ อุปสรรคจากกลุ่มอุละมะอฺที่เข้มงวด และการห้ามผู้หญิงทำงานในอาชีพต่างๆ รวมทั้งการห้ามอยู่ปะปนกันระหว่างหญิง-ชายแม้ในที่สาธารณะ การไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขับรถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำกัดโอกาสของผู้หญิงในการประกอบอาชีพการงาน

ชี้ค al-Ghamdi ยังกล่าวว่า มีความเห็นในการแปลอัล-กุรอานที่แตกต่างกันไปหลายทัศนะ ซึ่งทำให้อุละมะอฺบางคนออกกฎให้ผู้หญิงต้องปกปิดร่างกายจนเหลือแต่ตา อย่างไรก็ตาม ยังมีทัศนะอื่นๆ ที่ยอมรับการแต่งกายที่เปิดให้เห็นใบหน้า มือจนถึงข้อศอก หรือแม้แต่ทัศนะที่ยอมรับการเปิดเผยเรือนผมของสตรี ส่วนการห้ามหญิง-ชายอยู่รวมกัน ควรเป็นการเฉพาะเจาะจงสำหรับการอยู่ 2 ต่อ 2 ในที่ลับตาคนเท่านั้น ไม่ใช่ในกรณีทั่วๆ ไปในที่สาธารณะเช่นที่ห้ามอยู่ในปัจจุบัน

เจตนารมณ์ของอิสลามที่สั่งให้ผู้หญิงแต่งกายให้มิดชิด ก็เพื่อให้พวกเธอสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคม ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ใช่กันพวกเธอออกจากสังคม

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ปัจจุบันผู้หญิงในซาอุดี้ที่สามารถจะทำงานได้แต่ไม่มีใครจ้างทำ มีอยู่ถึงร้อยละ 44 หรือประมาณ 200,000 คน และในจำนวนนี้มีผู้จบการศึกษาระดับที่สูงกว่ามัธยมปลายถึง 157,000 คน ตัวเลขยังระบุว่า ผู้ชายที่ไม่มีงานทำส่วนมากเป็นผู้ที่เรียนจบในระดับสูงสุดแค่มัธยมปลาย หรือต่ำกว่า

ในเรื่องนี้ นูรอ อัล-ฟาเยซ รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการซาอุดี้ ซึ่งเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในคณะรัฐมนตรี ยังวิพากษ์รัฐว่า ไม่ได้มุ่งส่งเสริมการศึกษา และให้โอกาสแก่สตรีมากพอ เธอเรียกร้องให้ผู้หญิงใช้ความอดทนในการรอคอย และว่าเธอทำได้เพียงเล็กน้อยในบางเรื่องเท่านั้น อาทิ การชี้ว่าจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปทำงานของครูสตรีในชนบทมีสูงมาก เพราะพวกเธอต้องเดินทางไป-กลับระยะทางไกลทุกวัน เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากครอบครัวให้พักใกล้โรงเรียน

เมื่อวันจันทร์ เจ้าหญิงอะเดลลา บินต์ อับดุลเลาะฮฺ ราชธิดาของกษัตริย์อับดุลเลาะฮฺกล่าวว่า ยังต้องใช้ความพยายามอีกมากที่จะทำให้ผู้หญิงซาอุดี้มีงานทำ และสังคมซาอุดี้จะดำเนินไปเหมือนคนเดินขากะเผลก หากยังไม่เริ่มให้โอกาสแก่ผู้หญิง  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=93&id=15817
วันที่ : 28 มกราคม 64 3:19:53
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com