M Muslimah : ผลวิจัยล่าสุด ผู้หญิง-เด็ก ผู้รับผลพวงจากควันบุหรี่มากที่สุด

สำนักข่าวมุสลิมไทย  ผลวิจัยล่าสุด ผู้หญิง-เด็ก ผู้รับผลพวงจากควันบุหรี่มากที่สุด

สำนักข่าว AFP  –  วารสารการแพทย์ในอังกฤษ เปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่ทำการศึกษาวิจัยครั้งแรกในโลกว่า มีผู้เสียชีวิตจากการสูดควันบุหรี่โดยไม่ได้เป็นผู้สูบจำนวนถึง 600,000 คน ทุกปี และ 1 ใน 3 ของจำนวนนี้เป็นเด็ก


ตัวเลขล่าสุดจากการศึกษาใน 192 ประเทศทั่วโลกในปี 2004 ผู้รับเคราะห์จากควันบุหรี่ทั่วโลกร้อยละ 40 เป็นเด็ก ร้อยละ 35 เป็นผู้หญิง และร้อยละ 33 เป็นผู้ชาย ซึ่งไม่เคยแตะต้องบุหรี่ ซึ่งหากรวมกับจำนวนผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่โดยตรงแล้วจะพบว่า ในปี 2004 ปีเดียว มีผู้เสียชีวิตรวมกันจาก 2 สาเหตุ ถึง 5.7 ล้านคน

การเสียชีวิตที่เป็นผลมาจากควันบุหรี่ เกิดขึ้นในกลุ่มผู้หญิงมากถึงเกือบครึ่งหนึ่งในจำนวนทั้งหมด ส่วนที่เหลือในจำนวนเกือบเท่ากันเกิดขึ้นกับเด็ก และผู้ชาย 
ร้อยละ 60 ของการเสียชีวิตมาจากการเกิดโรคหัวใจ และร้อยละ 30 มาจากโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ตามด้วยโรคหอบหืด และมะเร็งปอด

การเสียชีวิตของผู้ใหญ่ที่เกิดเพราะสูดควันบุหรี่ แผ่ขยายไปทั่วไม่เลือกว่าในประเทศร่ำรวย หรือยากจน แต่ในส่วนของเด็ก มีรายงานการเสียชีวิตเพราะเหตุเดียวกันมากที่สุดในประเทศที่ยากจน

ตัวเลขเปรียบเทียบการเสียชีวิตจากพิษควันบุหรี่ ระหว่างผู้ใหญ่ : เด็ก ในประเทศที่ร่ำรวยในยุโรป อยู่ที่ 35,388 : 71 คน ในขณะที่ประเทศยากจนในทวีปอัฟริกา ตัวเลขเปรียบเทียบระหว่างผู้เสียชีวิตผู้ใหญ่ : เด็ก อยู่ที่ 9,514 : 43,375 คน และสถานที่ส่วนมากที่เด็กๆ ถูกบังคับให้สูดควันพิษเข้าไปในปอด ก็คือที่บ้านของตัวเอง  www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=93&id=15736
วันที่ : 21 กุมพาพันธ์ 62 11:56:11
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com