M Muslimah : สตรีซาอุดี้กับการมีส่วนร่วมบริการผู้แสวงบุญ

สำนักข่าวมุสลิมไทย  สตรีซาอุดี้กับการมีส่วนร่วมบริการผู้แสวงบุญ

สำนักข่าวอาหรับ –  สตรีวัยรุ่นในซาอุดี้ส่วนหนึ่งพยายามฝ่าวงล้อมของแนวคิดแบบเก่า โดยเข้าไปทำงานในหน้าที่ที่เดิมมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่จะทำได้


เธอเหล่านั้นได้เข้าไปสมัครทำงานที่ Matbakh Ghalib Bani ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาจัดอาหารให้แก่ผู้แสวงบุญ ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานหญิง 108 คน จากเดิมที่มีแต่ชายล้วน พวกเธอทำหน้าที่แจกอาหารและสิ่งของต่างๆ ให้แก่ผู้แสวงบุญชาวอเมริกัน และชาวยุโรปในกระโจมที่มีนา ซึ่งพวกเธอได้รับการสรรเสริญว่าทำงานได้ดี มีความสุภาพ และกระตือรือร้น

ฮาซีนา อับดุล ซาบาฮฺ คือ หนึ่งในจำนวนสตรีซาอุดี้ที่เข้าทำงานในตำแหน่งนี้ ซึ่งกล่าวว่ากลุ่มที่มาทำงานไม่ได้หวังเงินอย่างเดียว แต่ยังหวังการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าในการบริการผู้แสวงบุญ อีกประการหนึ่ง พวกเธอต้องการแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงก็สามารถทำงานได้เท่าเทียมผู้ชายในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งมีความรับผิดชอบ และความจริงใจในการทำงาน ฮาซีนาเป็นคนเดียวที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัว เธอต้องรับผิดชอบหาเลี้ยงบิดาที่แก่ชรา และเจ็บป่วย เธอกล่าวว่า สำหรับพ่อแล้ว เธอเป็นเสมือนลูกชายไม่ใช่ลูกสาว

มีหลายเหตุผลที่ทำให้สตรีซาอุดี้สมัครเข้ามาทำงานในหน้าที่นี้ บางคนต้องการเงินส่วนตัวไว้ใช้ซื้อของที่ต้องการ โดยไม่อยากแบมือขอจากพ่อ หรือพี่ชาย งานนี้ทำเงินได้ 1,000 ซาอุดี้รียัล ในช่วงเวลา 7 วัน ซึ่งก็นับว่าไม่เลวเลยกาลิล บานี ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแลกล่าวว่า พวกเธอทำงานอย่างอดทนนานหลายชั่วโมง โดยไม่บ่น ซึ่งในตอนแรกคิดว่า การต้องแจกอาหารให้ผู้แสวงบุญชายจะทำให้รู้สึกกระอักกระอ่วน แต่ในที่สุดพวกเธอก็สามารถปรับตัวได้ และจนถึงขณะนี้ยังไม่มี

รายงานการกระทำที่ไม่สุภาพแม้แต่รายเดียว เขามีโครงการที่จะจ้างสตรีทำงานให้มากขึ้นอีกในปีหน้า ซึ่งหลายคนเชื่อว่าผู้หญิงสามารถทำงานหน้าที่นี้ได้ดีกว่าผู้ชาย แต่การขยายงานให้ผู้หญิงต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป  - www.muslimthai.com

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=93&id=15587
วันที่ : 25 กุมพาพันธ์ 63 3:56:01
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com