M Muslimah : สหภาพยุโรป “ไม่เห็นด้วย” กับการห้ามสวมชุดแบบบุรก้าในที่สาธารณะ

มุสลิมไทยดอทคอม  สหภาพยุโรป “ไม่เห็นด้วย” กับการห้ามสวมชุดแบบบุรก้าในที่สาธารณะ

47 ประเทศสมาชิกสภาเพื่อสิทธิมนุษยชน แห่งสหภาพยุโรป พร้อมใจกันลงมติ “ไม่เห็นด้วย” กับการห้ามสวมชุดแบบบุรก้าในที่สาธารณะ โดยระบุว่า หากรัฐบาลประเทศใดออกกฎหมายให้มีการห้ามเช่นนี้ ก็เท่ากับปฏิเสธสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของสตรี ที่มีความประสงค์จะแต่งกายแบบปิดหน้า


อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังคงเปิดช่องให้กับการออกกฎหมายห้ามการปิดหน้า โดยระบุว่า อาจมีการออกกฎหมายห้ามได้หากอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือในกรณีที่สังคม หรือวิชาชีพนั้นๆ ต้องการให้บุคคลแสดงความเป็นกลางด้านศาสนา (คือไม่สวมสัญลักษณ์ใดๆ ที่บ่งบอกว่านับถือศาสนาใด) หรือสถานที่นั้นต้องการให้มีการเปิดเผยใบหน้าให้เห็นชัด


ในขณะเดียวกัน มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในหลายประเทศยุโรปเกี่ยวกับประเด็นนี้

สภามุสลิมในอังกฤษโจมตีประธานาธิบดีซาร์โกซี่ เมื่อเขากล่าวว่า ประเทศฝรั่งเศสไม่ต้อนรับสตรีที่ถูกคุมขังอยู่เบื้องหลังตาข่ายคลุมหน้า ซึ่งกักชีวิตของพวกเธอไว้จากสังคมรอบข้าง และปกปิดเอกลักษณ์ของตัวเอง บุรก้าไม่ได้เป็นเครื่องแต่งกายที่เกี่ยวกับศาสนา แต่เป็นสัญลักษณ์ของการถูกกดขี่ให้ยอมจำนน

สภาล่างของเบลเยี่ยมได้ลงมติอย่างเอกฉันท์ห้ามการแต่งกายแบบบุรก้าแล้ว และหากได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่ง ก็สามารถประกาศเป็นกฎหมายได้ ซึ่งจะทำให้เบลเยี่ยมกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่มีการออกกฎหมายดังกล่าว

การลงมติของสภาเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรป ในครั้งนี้แสดงว่า มีการรับรู้และเข้าใจว่า การแต่งกายในลักษณะนี้แสดงถึง สัญลักษณ์ของผู้หญิงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ชาย แต่การออกกฎหมายห้ามนั้นจะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมยังระบุว่า ในทำนองเดียวกัน การแต่งกายดังกล่าวต้องไม่ถูกบังคับโดยครอบครัว หรือสังคมที่หญิงนั้นสังกัดอยู่ และการบังคับ กดดันผู้หญิงให้แต่งกายดังกล่าว จะถือเป็นอาชญากรรมและต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย

มติดังกล่าวถูกระบุไว้ในรายงานเกี่ยวกับ “อิสลาม ความคลั่งไคล้ในอิสลาม และโรคเกลียดกลัวอิสลาม” ซึ่งยังเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศในยุโรป ทำการศึกษาให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิม รวมทั้งครอบครัว และสังคมในแบบอิสลาม เพื่อหาผลกระทบในด้านสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให้พวกเธอได้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมหลัก และการทำงานอาชีพอย่างคนปกติ

รายงานดังกล่าวยังเรียกร้องให้สวิตเซอร์แลนด์ พิจารณายกเลิกมติห้ามสร้างหออะซานทั่วประเทศโดยเร็ว เพราะการห้ามดังกล่าวเป็นการแสดงถึงอคติ และการเลือกปฏิบัติ  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=93&id=13765
วันที่ : 7 สิงหาคม 63 16:09:10
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com