M Muslimah : สาวมุสลิม สิงคโปร์ งานวิจัยเผย ปัญหาการหย่าร้าง

มุสลิมไทยดอทคอม  สาวมุสลิม  สิงคโปร์มีแนวโน้มขอหย่าคู่สมรสเพิ่มขึ้น

สิงคโปร์ – รายงานของสำนักงานสถิติสิงคโปร์ (DOS) เปิดเผยว่า จำนวนการหย่าร้างที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายริเริ่มมีมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขของปี 1999

โดยตัวเลขปัจจุบัน ร้อยละ 64 ของคู่สมรสที่ไม่ใช่มุสลิม และ ร้อยละ 66 ของคู่สมรสที่เป็นมุสลิม หย่าร้างกันโดยมีฝ่ายหญิงเป็นผู้ขอหย่า เปรียบเทียบกับตัวเลขในปี 1999 ซึ่งมี 62 เปอร์เซ็นต์

คู่สมรสที่ไม่ใช่มุสลิมที่หย่าร้างในปี 2009 ร้อยละ 97 ให้เหตุผลหลักในการหย่า 2 ประการ ได้แก่ แยกกันอยู่มาแล้ว 3 ปี หรือเกินกว่านั้น และ สุดทนกับความประพฤติของอีกฝ่ายหนึ่ง

ส่วนในกลุ่มมุสลิม เหตุผลหลักในการหย่าร้าง ร้อยละ 21 มาจากความไม่ซื่อสัตย์  ตามมาด้วยเหตุผลยอดนิยมที่ว่า มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ร้อยละ 16

โดยฝ่ายชายอ้างเหตุผลหย่าเพราะบุคลิกภาพเข้ากันไม่ได้ ร้อยละ 29 ส่วนฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเพียงร้อยละ 8.7

ช่วงเวลาอยู่กินกันก่อนหย่าเฉลี่ยที่ 10.1 ปี โดยคู่มุสลิมที่หย่าอยู่กินกันมาเฉลี่ย 8.3 ปี ส่วนศาสนิกอื่น 10.5 ปี

กลุ่มศาสนิกอื่นร้อยละ 33 หย่าหลังจากอยู่กินกัน 5-9 ปี ส่วนมุสลิมซึ่งแต่งงานไม่ถึง 5 ปีแล้วหย่ากัน มีจำนวนร้อยละ 31  ส่วนที่อยู่กันระหว่าง 5-9 ปีแล้วหย่า อยู่ที่ร้อยละ 26

ตัวเลขผู้สมรสในปี 2009 อยู่ที่ 26,081 คู่ ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากร้อยละ 6 ในรอบ 6 ปี

ในปี 1990-2000 ผู้ชายตัดสินใจแต่งงานที่อายุ 25-29 ส่วนในปี 2009 ตัวเลขชายที่ตัดสินใจแต่งงานขึ้นมาที่อายุ 30-34 ปี ส่วนผู้หญิงตัดสินใจแต่งงานเมื่ออายุประมาณ 25-29 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง

อัตราเฉลี่ยของการแต่งงานครั้งที่ 2 ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน  โดยฝ่ายชายแต่งงานครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39.8 ในปี 1999 เป็น ร้อยละ 41.8 ในปี 2009 ส่วนผู้หญิงแต่งงานครั้งที่ 2 เพิ่มจากร้อยละ 34.2 เป็น 35.7

ปัจจัยหนึ่งของการแต่งงานช้าคือ การศึกษาในระดับสูง ซึ่งในกลุ่มมุสลิมไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้

ปี 2009 อัตราเฉลี่ยในการแต่งงานครั้งแรก ฝ่ายชายศาสนิกอื่น และมุสลิม ได้รับการศึกษาระดับต้น หรือไม่มีการศึกษา อยู่ที่ร้อยละ 40.7 และ 31.0 ตามลำดับ
ส่วนตัวเลขเฉลี่ยของฝ่ายหญิง ทั้งศาสนิกอื่นและมุสลิม อยู่ในระดับอุดมศึกษาร้อยละ 28.3 และ 27.3 ตามลำดับ  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=93&id=13689
วันที่ : 5 มิถุนายน 63 17:16:07
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com