ฮาลาลและธุรกิจ : ตุรกีหัวใสจัดจำหน่ายชุดและผ้าคลุมผมหน้ามัสยิด

 สำนักข่าวมุสลิมไทย   ตุรกีหัวใสจัดจำหน่ายชุดและผ้าคลุมผมหน้ามัสยิด

ข่าวเว็ปไซต์ hurriyetdailynews –  สำนักข่าวทางการอะนาโตลี รายงานว่า ฝ่ายอำนวยการด้านกิจการศาสนา และกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในตุรกีจำนวนหนึ่ง กำลังตระเตรียมโครงการให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมมัสยิด Sultanahmet และมัสยิดสีฟ้า (Blue Mosque) รวมทั้งให้ข้อมูลความกระจ่างเกี่ยวกับอิสลามแก่นักท่องเที่ยวด้วย

แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมัสยิดดังกล่าวจำนวนถึง 4-5 ล้านคน ซึ่งนักท่องเที่ยวสตรีที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะต้องสวมชุดยาว และผ้าคลุมศีรษะที่ทางการเตรียมไว้ให้หน้าประตูทางเข้า แต่เนื่องจากทั้งชุด และผ้าคลุมศีรษะบางครั้งอยู่ในสภาพที่ไม่สะอาดจากการใช้ของนักท่องเที่ยว โครงการจึงจะจัดตั้งเครื่องบริการชุด และผ้าคลุมผมไว้จำหน่ายในราคาถูก เพื่อให้นักท่องเที่ยวซื้อเพื่อสวมใส่เข้าไปในมัสยิด และสามารถเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ โดยชุดดังกล่าวจะเป็นชุดที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของตุรกี และติดตราเครื่องหมายของมัสยิด Sultanahmet ด้วย   - www.muslimthaipost.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=91&id=19550
วันที่ : 25 มกราคม 63 22:45:46
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com