ฮาลาลและธุรกิจ : ซาอุดี้เล็งที่ดินทำโครงการปลูกข้าวในฟิลิปปินส์

สำนักข่าวมุสลิมไทย   ซาอุดี้เล็งที่ดินทำโครงการปลูกข้าวในฟิลิปปินส์

สำนักข่าวอัล-อาราบิญา, ซัน สตาร์  –  อะมาเลีย เจ. ดาตุกัน ผู้อำนวยการแผนกเกษตรกรรม กล่าวว่า บริษัท เอเชียตะวันออกพัฒนา และการลงทุนด้านเกษตรกรรม จำกัด (East Asia Development and Agricultural Investment Co.) ของซาอุดี้ กำลังแสดงความสนใจในการเข้ามาลงทุนด้านเกษตรกรรมในพื้นที่มินดาเนา ของฟิลิปปินส์ โดยเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน มาเฮอร์ คีดา หัวหน้าผู้บริหารของบริษัท ฯ ได้มาดูสถานที่ทำเกษตรกรรมประมาณ 500 เฮคเตอร์ โดยคาดว่าจะมีการเพาะปลูกข้าวบัสมาตี และข้าวหอมมะลิ รวมทั้งผลไม้และผักพื้นเมืองด้วย

พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณตอนกลางของมินดาเนา โดยประเทศญี่ปุ่นแสดงความสนใจที่จะช่วยเหลือในด้านพันธุ์ปศุสัตว์ในโครงการดังกล่าว   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=91&id=19340
วันที่ : 30 ตุลาคม 63 20:06:17
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com