ฮาลาลและธุรกิจ : ดูไบคุมเข้ม ห้ามขึ้นราคาสินค้าในช่วงรอมฎอน

สำนักข่าวมุสลิมไทย   ดูไบคุมเข้ม ห้ามขึ้นราคาสินค้าในช่วงรอมฎอน

ข่าวเว็ปไซต์ zawya.com, Gulf news - ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจของดูไบ (DED) วางมาตรการคุมเข้มในแหล่งค้าปลีกต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้าขึ้นราคาสินค้าในช่วงเดือนรอมฎอนที่จะมาถึง และหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 500 – 20,000 ดิรฮัม

อับดุลเลาะฮฺ อัล ชีฮี ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่า มาตรการนี้จะเริ่มตั้งแต่เข้าเดือนรอมฎอนจนถึงสิ้นปี โดยมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพิเศษ 15 คนคอยตรวจสอบราคาสินค้าว่าเป็นไปตามที่กระทรวงกำหนดไว้หรือไม่ นอกจากนั้นยังจะทำหน้าที่ตรวจตราให้ร้านค้าปลีกจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในช่วงเดือนรอมฎอน ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

ในช่วงเดือนกรกฎาคม จะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบไปตรวจตราตามโกดังสินค้าของบริษัทขายส่ง ทั้งนี้เพื่อตรวจตราการติดฉลากวันหมดอายุ และฉลากสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ    - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=91&id=18995
วันที่ : 28 มกราคม 64 3:00:11
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com