ฮาลาลและธุรกิจ : กษัตริย์จอร์แดนสั่งตรึงราคาสินค้าช่วยคนจน

สำนักข่าวมุสลิมไทย  กษัตริย์จอร์แดนสั่งตรึงราคาสินค้าช่วยคนจน

สำนักข่าวตะวันออกกลาง – รัฐบาลจอร์แดนกำลังเตรียมขั้นตอนในการลดราคาของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนที่สินค้าต่างๆ พากันขึ้นราคา


เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันอังคาร (11/01) ว่า กษัตริย์อับดุลเลาะฮฺที่ 2 ได้ทรงชี้แนะแก่นายกรัฐมนตรีริฟาอี ให้เร่งวางมาตรการที่ผ่อนปรนผลกระทบในเรื่องการขึ้นราคาสินค้า และสั่งให้ปกป้องคนยากจนและชนชั้นกลางรวมทั้งให้ขายสินค้าที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในราคาถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้

นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงสั่งไม่ให้หน่วยสวัสดิการกองทัพ ซึ่งขายสินค้าราคาถูกให้แก่สมาชิกผ่านทางร้านค้าในเครือข่าย ขึ้นราคาสินค้าโดยเฉพาะข้าวกับน้ำตาล ซึ่งขึ้นราคาเกือบ 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา

สถานการณ์ในจอร์แดนขณะนี้ปรากฏจำนวนคนว่างงานเพิ่มขึ้น และเงินเฟ้อในเดือนที่ผ่านมาแตะระดับ 6.1 % ตัวแทนสหภาพพนักงานรัฐบาลเรียกร้องประชาชนทั่วประเทศรณรงค์ในวันศุกร์ หลังนมาซญุมาอัต แต่กลุ่ม Islamic Action Front ซึ่งเป็นฝ่ายค้านนิยมอิสลามยังคงใช้เวลาทบทวนสถานการณ์ และรั้งรอที่จะร่วมในการรณรงค์ดังกล่าว

กษัตริย์ยังทรงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออกโครงการที่กระจายรายได้ไปสู่ประชาชน และสร้างโอกาสในการทำงาน ในเดือนพฤษภาคม ปีที่ผ่านมา รัฐบาลริเริ่มโครงการมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลล่าร์ เพื่อพัฒนาเมือง Aqaba ซึ่งเป็นเมืองริมฝั่งทะเลแดงที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว และทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดของจอร์แดน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลประเทศจอร์แดนตั้งงบประมาณขาดดุลในปี 2011 อยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลล่าร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=91&id=16352
วันที่ : 25 มกราคม 63 22:44:51
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com