ฮาลาลและธุรกิจ : ประชากรกาต้าร์เพิ่มเป็นทวีคูณจากปี 2547

สำนักข่าวมุสลิมไทย ประชากรกาต้าร์เพิ่มเป็นทวีคูณจากปี 2547

โดฮา –  มีการเปิดเผยผลสำรวจสถิติสำมะโนประชากรในกาต้าร์ว่า ประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวตั้งแต่ปี 2004 โดยมีจำนวนเกือบ 1.7 ล้านคน แต่ไม่ได้มีการจำแนกจำนวนระหว่างคนท้องถิ่น กับผู้เข้ามาอยู่อาศัยจากถิ่นอื่น


สาวมุสลิมกาต้าร์

การสำรวจที่ทำขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน บ่งชี้ว่า กาต้าร์มีประชากร 1.696 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2004 ซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่ 744,000 คน หรือเท่ากับเพิ่มขึ้น 128 เปอร์เซ็นต์

การสำรวจยังพบว่า กว่า 3 ใน 4 ของประชากรในกาต้าร์เป็นชาย ซึ่งประชาชนในที่นี้หมายรวมถึงชาวต่างชาติที่มีจำนวนมากกว่าคนท้องถิ่น

กาต้าร์เป็นเจ้าของบ่อก๊าซธรรมชาติขนาด 900 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (25 พันล้านลูกบาศก์เมตร) ซึ่งอยู่ในอันดับ 3 ของโลก โดยทำการผลิตน้ำมันประมาณวันละ 800,000 บาเรลล์

นอกจากนี้ กาต้าร์ยังเป็นผู้ส่งออกก๊าซ LNG อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งหน่วยงาน International Monetary Fund ระบุว่า เศรษฐกิจของประเทศกาต้าร์จะเติบโตถึง 18.5 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ และคาดว่าจะในปี 2011 จะเติบโต 14.3 เปอร์เซ็นต์-www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=91&id=13846
วันที่ : 21 กุมพาพันธ์ 63 16:09:33
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com