ฮาลาลและธุรกิจ : ฮัจย์2553 อินโดมีแผนลดค่าใช้จ่าย รัฐไทยควรเอาอย่าง

มุสลิมไทยดอทคอม  อินโด มีแผนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำฮัจญ์

สื่ออินเตอร์เน็ตรายงานว่า รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนจะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำฮัจญ์ปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้มุสลิมมีการตัดสินใจไปทำฮัจญ์กันมากขึ้น โดยรัฐมนตรีกระทรวงศาสนา ซุรยาดาร์มา อะลี กล่าวว่า คณะกรรมการรัฐสภาได้ปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารสายการบินการูด้า เพื่อปรับลดค่าเครื่องบิน ซึ่งสามารถจะลดลงไปจาก 1,779 ดอลล่าร์ เหลือ 1,728 ดอลล่าร์ ต่อคน


อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรียังไม่ได้ให้รายละเอียดในการลดค่าใช้จ่ายด้านอื่น ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังจะปรับลดค่าใช้จ่ายโดยให้บริการดีเหมือนเดิม

ปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียได้โควตาฮัจญ์ 211,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุด   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=91&id=13687
วันที่ : 9 ธันวาคม 62 13:15:26
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com