ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าร่วมค่ายอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนที่มัสยิดอัสสลามสันกำแพงเชียงใหม่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ มัสยิดอัสสลามสันกำแพงเชียงใหม่
และ ชมรมนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอเชิญพี่น้องมุสลิมทุกท่านส่งบุตรหลานเข้าร่วมค่ายอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน

ที่มัสยิดอัสสลามสันกำแพงเชียงใหม่
ในวันที่ 11 เมย. - 17 เมย.53
รับสมัคร เยาวชนชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไป

ควบคุมดูแล/รับผิดชอบโครงการโดย
ชมรมนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฟรี  อาหารและที่พัก
รับจำนวนจำกัด ติดต่อ  
สมบัติ สุวรรณทิพย์
คอเต็บประจำมัสยิดฯ
โทร  086-9225440

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=8045
วันที่ : 22 มกราคม 64 7:59:46
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com