ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ฮาลาลฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี ) วุฒิ ปริญญาตรี 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี ) วุฒิ ปริญญาตรี 1 ตำแหน่ง 

  

อายุ  : 

เพศชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา  : 

วุฒิปริญญาตรี

สาขาวิชา  : 

จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ 

ประสบการณ์  : 

ประสบการณ์ในการทำบัญชี ไม่ต่ำกว่า1 ปี 

รายละเอียด  : 

· มีความสามารถทางด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการทำบัญชี ไม่ต่ำกว่า1 ปี

· เป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิชาทางการบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

· สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excell

· นับถือศาสนาอิสลาม(จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

           สมัครงานตำแหน่งนี้   

  

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154 อาคารจุฬาพัฒน์ 6 
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.  089-9262075 ,02-2181054
โทรสาร  02-2181105

หรือส่งประวัติส่วนตัว ได้ที่
E-mail : info@halalscience.org ,
siriporn.m@halalscience.org
Website : http://www.halalscience.org

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=7917
วันที่ : 23 สิงหาคม 62 6:09:41
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com