ข่าวประชาสัมพันธ์ : IBANK เดินหน้าโครงการธนาคารชุมชน หวังช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

IBANK เดินหน้าโครงการธนาคารชุมชน หวังช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ IBANK เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้รับนโยบายในการเร่งดำเนินการโครงการธนาคารชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ นั้น ขณะนี้มีกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดนราธิวาสยื่นขอสินเชื่อเข้ามาแล้วประมาณ 329 กลุ่ม คิดเป็นวงเงินกว่า 44 ล้านบาท โดยธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 132 กลุ่ม คิดเป็นวงเงิน 13  ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณ 50,000 – 100,000 บาทต่อกลุ่ม  ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

นายธีรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ธนาคารได้เลือกจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดนำร่อง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีค่าแรงขั้นต่ำน้อยที่สุด ซึ่งประเดิมโครงการที่หน่วยสินเชื่อจุลภาคนราธิวาส ทั้ง 2 สาขา คือ สาขานราธิวาส และสาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์   โดยล่าสุดได้เปิดหน่วยสินเชื่อจุลภาค ที่สาขายะลา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และคาดว่าจะเปิดที่สาขาปัตตานีในเดือนมีนาคมนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งธนาคารจะขยายโครงการให้ครอบคลุมสาขาของธนาคารที่เหลืออีก  5 สาขา ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้  คือ  สาขาจะบังติกอ , สาขาจะนะ , สาขาสงขลา  ,สาขาหาดใหญ่  และสาขาสตูล

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย หรือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์  และประกอบอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  เพื่อดำเนินงาน ทำกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจการต่างๆ ภายในกลุ่ม โดยเป็นกิจการขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายของการเป็นธุรกิจ SMEs ซึ่งธนาคารจะปล่อยสินเชื่อในวงเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อกลุ่ม 

อย่างไรก็ดี ธนาคารตั้งเป้าจะขยายพื้นที่โครงการให้ครอบคลุมสาขาธนาคารทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระจายความช่วยเหลือสู่กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ตั้งใจประกอบอาชีพสุจริตที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์ เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมให้มีการค้าขายที่ยั่งยืน และถือเป็นการคืนกำไรให้สังคมอีกทางหนึ่ง 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=7757
วันที่ : 3 ธันวาคม 63 4:54:05
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com