ข่าวประชาสัมพันธ์ : Pattani Place รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

1.วิศวกรโยธา
ประจำอยู่หน้างาน คุมคุมการทำงานให้เป็นไปตามแบบและถูกต้อง ประชุม ประสานงานระหว่าง CONSULT-OWNER-SUPPLIER ดู SPEC ของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้อง งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ฯลฯ
คุณสมบัติ
1. เพศชายอายุ ระหว่าง 25 – 40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา  มีใบ กว.  เซ็นแบบได้
3. มีประสบการณ์  3  - 10 ปีขึ้นไป
4. ใช้โปรแกรม Window , Auto Cad  ถ้าใช้ Microsoft Project  ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) หรือมีใบ จป.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ประจำหน่วยงานที่จังหวัดปัตตานี
7. ขับรถยนต์ได้

2.โฟร์แมน
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติ
1. เพศชายอายุ ระหว่าง 25 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
4. ขับรถยนต์ได้
5. ประจำหน่วยงานที่จังหวัดปัตตานี

ส่งจดหมายและประวัติส่วนตัวทาง Email:recruit.pattaniplace@gmail.com

3.ธุรการ
ดูแลเอกสารต่างๆในโครงการก่อสร้าง
คุณสมบัติ
1. เพศ ชายหรือ หญิง  อายุ 20 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช – ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
4. ประจำหน่วยงานที่จังหวัดปัตตานี

4.บัญชี การเงิน
ดูแลแลจัดการด้านเอกสารทางบัญชี ในไซท์งานก่อสร้าง
คุณสมบัติ
1. เพศ ชายหรือ หญิง  อายุ 20 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
4. ประจำหน่วยงานที่จังหวัดปัตตานี


ส่งจดหมายสมัครงานและประวัติมาที่ Email:recruit.pattaniplace@gmail.com

More info: www.pattaniplace.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=7184
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 63 5:37:12
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com