ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมแถลงข่าวและขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางฯ ฮ.ศ.1430

ขอเชิญร่วมแถลงข่าวและขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางฯ ฮ.ศ.1430

ด้วยงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1430 เป็นงานที่มีความสำคัญและ มีเกียรติอย่างยิ่งของชาวไทยมุสลิมทั้งประเทศ  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมมัด(ซ.ล.) เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมที่เข้าเยี่ยมชมงาน ได้ศึกษาประวัติและพระจริยวัตรของท่านศาสดา  เพื่อน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขทั้งต่อครอบครัวและสังคม

งานเมาลิดกลางฯ ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26–28 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ  เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยมุสลิม และต่างศาสนิกได้รับทราบถึงการจัดงานฯ  ในครั้งนี้  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมแถลงข่าวเพื่อช่วยสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น. และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.30 น. ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง ซอย 2 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

โดยการแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายธีระ สลักเพชร) มาร่วมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานฯ โดยมีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยาน กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานฯ คณะกรรมการจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการเผยแพร่ข่าวสารในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=6572
วันที่ : 24 กันยายน 62 16:49:30
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com