ข่าวประชาสัมพันธ์ : HAL-Q EXPO 2009 ก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมฮาลาลระดับโลก

กำหนดการ 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=5943
วันที่ : 20 สิงหาคม 62 11:10:13
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com