ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวด่วนๆๆ!!!! บริษัท canadian pizza รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

ข่าวด่วนๆๆ!!!! บริษัท canadian pizza กำลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 02-6557230   

บริษัท คานาเดี้ยน พิซซ่า จำกัด   Canadianpizza Co.,Ltd  

11/9 ซอยสุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ

www.canadianpizza-thailand.com

 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

พนักงานส่งของ – PART TIME

• หน้าที่

o หน้าที่หลัก
 ส่งพิซซ่า
 แจกโบรชัวร์

o หน้าที่รอง
 ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อย ภายในร้าน
 ช่วยงานในครัว (ระหว่างที่มีออร์เดอร์มาก)

• คุณสมบัติ

o มีประสบการณ์การส่งสินค้าบ้าง
o มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
o มีโทรศัพท์มือถือ
o มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
o คุ้นเคยกับเส้นทางในกรุงเทพฯ
o พูดภาษาไทยได้ และภาษาอังกฤษบ้าง
• เงินเดือน
 25 บาท ต่อชั่วโมง
 จ่ายทุกสิ้นเดือน
 วันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าแรง 2 เท่า
 เบิกค่าน้ำมันได้
 ตามระยะทาง
 จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือนพนักงานเก็บเงิน – เต็มเวลา

• หน้าที่

 หน้าที่หลัก
 รับคำสั่งซื้อ
 ดูแลเงินสดย่อย และเก็บเงินจากพนักงานส่งของ
 นำเงินฝากธนาคารประจำวัน
 หน้าที่รอง
 ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อย ภายในร้าน
 ช่วยงานในครัว (ระหว่างที่มีออร์เดอร์มาก)

• คุณสมบัติ

 คุ้นเคยกับเส้นทางในกรุงเทพฯ
 สามารถพูดภาษาไทยและอังกฤษได้
• ชั่วโมงการทำงาน
 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี : 11:00 – 21:00
 วันศุกร์                           : 11:00 – 22:00
 วันเสาร์                        : 10:30 – 22:00
 วันอาทิตย์                    : 10:30 – 21:00
 พักกลางวัน 1 ชั่วโมง และ ช่วงเย็น 1 ชั่วโมง
• เงินเดือน
 เริ่มต้น 6000 บาท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ และประสบการณ์ 
• วันหยุด
 ไม่มีวันหยุด สำหรับเดือนแรก
 หยุดสัปดาห์ละ 1 วันสำหรับเดือนถัดไป 
 ห้ามหยุด วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์
• ค่าล่วงเวลา 
            –   1.5 เท่าของ 25 บาทต่อชั่วโมง
            –    2 เท่า สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์


พนักงานประจำครัว – เต็มเวลา

• หน้าที่

 หน้าที่หลัก
 ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อย ภายในร้าน
 ช่วยงานในครัว
 หน้าที่รอง
 รับคำสั่งซื้อ
 ดูแลเงินสดย่อย และเก็บเงินจากพนักงานส่งของ
 นำเงินฝากธนาคารประจำวัน

• คุณสมบัติ

 คุ้นเคยกับเส้นทางในกรุงเทพฯ
 สามารถพูดภาษาไทยและอังกฤษได้
• ชั่วโมงการทำงาน
 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี : 11:00 – 21:00
 วันศุกร์                           : 11:00 – 22:00
 วันเสาร์                        : 10:30 – 22:00
 วันอาทิตย์                    : 10:30 – 21:00
                  พักกลางวัน 1 ชั่วโมง และ ช่วงเย็น 1 ชั่วโมง
•  เงินเดือน
 เริ่มต้น 6000 บาท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ และประสบการณ์ 
• วันหยุด
 ไม่มีวันหยุด สำหรับเดือนแรก
 หยุดสัปดาห์ละ 1 วันสำหรับเดือนถัดไป 
 ห้ามหยุด วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์
• ค่าล่วงเวลา 
            –   1.5 เท่าของ 25 บาทต่อชั่วโมง
            –    2 เท่า สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์


พนักงานส่งพิซซ่า – เต็มเวลา

• หน้าที่

o หน้าที่หลัก
 ส่งพิซซ่า
 แจกโบรชัวร์
o หน้าที่รอง
 ดูแลร้านให้สะอาดและเป็นระเบียบ
 ช่วยงานในครัว (ช่วงที่ออร์เดอร์มาก)

• คุณสมบัติ

o มีประสบการณ์ส่งสินค้าบ้าง
o มีรถจักรยานยนต์
o มีโทรศัพท์มือถือ
o มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
o มีความคุ้นเคยเส้นทางในกรุงเทพ
o พูดภาษาไทยได้ดี และภาษาอังกฤษบ้าง
• เวลาทำงาน
 วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี : 11:00 – 21:00
 วันศุกร์                        : 11:00 – 22:00
 วันเสาร์                       : 10:30 – 22:00
 วันอาทิตย์                    : 10:30 – 21:00
 พักกลางวัน 1 ชั่วโมง และ เย็น 1 ชั่วโมง
• เงินเดือน
 เริ่มต้น  6,000 บาท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ และประสบการณ์
 ค่าล่วงเวลา 1.5 เท่า ของ 25 บาท ต่อ ชั่วโมง
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 เท่าของค่าแรงต่อวัน
• ค่าน้ำมัน
 ตามระยะทางที่ใช้จริง เฉพาะการส่งสินค้า
 จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน
• วันหยุด
 ไม่มีวันหยุด สำหรับเดือนแรก
 หนึ่งวันต่อสัปดาห์ ในเดือนถัดไป
 วันหยุด ห้ามเป็น วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์


พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=4310
วันที่ : 25 พฤษภาคม 63 9:15:09
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com