ข่าวประชาสัมพันธ์ : ก้าวสู่รอมฎอน 16 สิงหาคม 2552 คลองหนึ่ง รังสิต
"รอมฎอน" (RA-MA-DAN) เป็นเดือนที่สำคัญที่สุดตามปฏิทินอิสลาม
เป็นเดือนที่มีความประเสิรฐสุด อันเนื่องจากประตูสววรค์จะเปิดออกและประตูนรกถูกปิด
ซาตานจะถูกขังมัดไว้มิให้มาหลอกลวงมวลมนุษย์
อีกไม่กี่วันจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้ว
เราจะต้องทำอย่างไร?  เตรียมตัวอย่างไรบ้าง?
มาเรียนรู้ด้วยกันในงานนี้ "ก้าวสู่รอมฎอน"
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2552
ณ มัสยิดแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง รังสิต

 
ร่วมจัดโดย
ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย แผนกศาสนาอิสลาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUMC)
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยรังสิต
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 
ติดต่อ BUMC
Tel: 084 1948439

E-mail: muslimbangkok@hotmail.com
http://muslimbangkok.hi5.com
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=4183
วันที่ : 24 ตุลาคม 62 2:58:59
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com