ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ ฟรี ของสื่อมุสลิม

มุสลิมไทยดอทคอม
www.muslimthai.com

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมมุสลิมช่วงเดือนรอมฏอน
เรียน มุสลิมทุกท่าน

     เนื่องจากใกล้จะถึงเดือนรอมฏอน ซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐสุดสำหรับมุสลิมทั่วโลก ในการใช้ช่วงเวลานี้เพื่อการตักตวงผลบุญให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้
     สำหรับในประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกชุมชนมุสลิมจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงเดือนนี้ ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงละศีลอด งานออกร้าน และงานอื่นๆ
     แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำทุกปีคือ ผู้จัดงานไม่ค่อยคำนึงถึงการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าในวงกว้าง ส่งผลให้งานหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นที่รับรู้กันเฉพาะกลุ่ม และอาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

     ดังนั้น สำนักข่าวมุสลิมไทยร่วมกับพี่น้องสื่อมวลชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ ทีวี วิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ มีความประสงค์ที่จะรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของมุสลิมในประเทศไทยให้มากที่สุด หลังจากนั้นก็จะช่วยกันกระจายไปยังสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังในการประชาสัมพันธ์ทุกกิจกรรมของมุสลิมผ่านสื่อต่างๆ ในวงกว้าง และอย่างรวดเร็วทันเวลา

    จึงขอความร่วมมือมายังผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ทราบข้อมูลว่า  “หากท่านทราบรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ให้แจ้งไว้ในบอร์ดดังกล่าวนี้ หรือแจ้งรายละเอียดมายังที่อยู่ด้านล่าง”

    ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะรวบรวม พร้อมทั้งกระจายไปยังสื่อต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและได้โปรดร่วมมือกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมุสลิมให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                   บรรณาธิการข่าว


news@muslimthai.com
Tel.02514-0593 Fax.02-538-4215
สำนักข่าวมุสลิมไทย 340 ลาดพร้าว 112 วังทองกลาง กรุงเทพฯ 10310

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=4003
วันที่ : 16 กรกฎาคม 62 18:21:09
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com