ข่าวประชาสัมพันธ์ : 1-5 ส.ค.นี้ สงขลายกระดับอุตฯฮาลาลจัด “มหกรรมเปิดโลกฮาลาล : วัฒนธรรมสัมพันธ์”

ผู้จัดการ

สงขลายกระดับอุตฯฮาลาลจัด “มหกรรมเปิดโลกฮาลาล : วัฒนธรรมสัมพันธ์” 1-5 ส.ค.นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คณะกรรมการอิสลามสงขลา จัดยิ่งใหญ่ “มหกรรมเปิดโลกฮาลาล : วัฒนธรรมสัมพันธ์” ที่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค.โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดในวันที่ 2 ส.ค.นี้
       

       วันนี้ (27 ก.ค.) ที่ห้องประชุมมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานการแถลงข่าวมหกรรมเปิดโลกฮาลาล : วัฒนธรรมสัมพันธ์ ร่วมด้วย นายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ ผอ.สำนักประสานนโยบายเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายอัศวิน สุวิทย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ท่ามกลางบรรดาสื่อมวลชนที่เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวกันอย่างคับคั่ง
       
       นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดมหกรรมเปิดโลกฮาลาล : วัฒนธรรมสัมพันธ์ ขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกัน
       
       นอกจากนั้น ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจถึงนัยแห่งความหมายของคำว่า “ฮาลาล” ตามหลักการของอิสลามว่า มิได้จำกัดอยู่แค่เพียงการบริโภค แต่ยังครอบคลุมไปถึงวิถีแห่งวัฒนธรรมที่สั่งสมมาจากอารยธรรมอันสูงส่งอีกด้วย
       
       ที่สำคัญ ยังถือเป็นการเปิดตัวมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ที่มีความงดงาม และยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศต่อสายตาคนทั่วไป เเละยกระดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
       
       ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ การออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เวทีวัฒนธรรม และกิจกรรมของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนตาดีกาและคุรุสัมพันธ์ การบรรยายเละสัมมนาโดยวิทยากรชื่อดัง อ.วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา, ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ, นิติภูมิ นวรัตน์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกคับคั่ง
       

       สำหรับงานมหกรรมเปิดโลกฮาลาล : วัฒนธรรมสัมพันธ์ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2552 ที่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่ง ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานด้วยตนเองในวันที่ 2 สิงหาคม นี้ อีกด้วย

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=3857
วันที่ : 8 ธันวาคม 62 1:11:16
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com