ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงาน “วันชมรมมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย”
ขอเชิญร่วมงาน “วันชมรมมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย”
 
          ด้วยคณะกรรมการชมรมมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญประจำปี 2554 และในโอกาสครบรอบ 23 ปี ในการก่อตั้งชมรมฯ พบปะสมาชิกและผู้ให้การสนับสนุน โดยใช้ชื่องานว่า งาน “วันชมรมมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย” ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554  เวลา 17.30 – 22.00 น.  ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  ซอยรามคำแหง 2  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
 
          ในการนี้ทางคณะกรรมการจัดงาน  ใคร่ขอเรียนเชิญท่านซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือชมรมฯตลอดมา ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติ  ตอบรับจากท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ ขอพระเจ้าจงประทานสิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวงแด่ท่านและครอบครัวด้วย
 
กำหนดการ
งาน “วันชมรมมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย”
ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554  เวลา 17.30 – 22.00 น.
ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซอยรามคำแหง 2  กรุงเทพฯ
 
กำหนดการ
17.30 น. ลงทะเบียน
  ละหมาดมัฆริบ
18.48 น. เปิดงานโดยการอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน
  ชมวีดีทัศน์ “มารู้จักชมรมมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย”
  ประธานจัดงานกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน
  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท
  ประธานชมรมฯ รายงานผลการปฏิบัติงานของชมรมฯ
20.05 น. ละหมาดอิชาอ์
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=19212
วันที่ : 5 มิถุนายน 63 17:36:48
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com