ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงาน เปิดห้องละหมาด ของห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

ขอเชิญร่วมงาน เปิดห้องละหมาด ของห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

          ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรัตาธิเบศร์ เปิดที่ทำการละหมาด (เข้าเฝ้าพระเจ้า)  ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 16.00 น.  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

          ผู้บริหารของห้างเห็นความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลาม เพื่อให้บริการสำหรับมุสลิมที่มาใช้บริการของห้างฯ และเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนชาวมุสลิมได้ร่วมประกอบพิธีละหมาดตามหลักการทางศาสนา  ขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีไม่กี่ห้างที่มีห้องละหมาด

           รายนามผู้ที่จะทำการขอพร  (บารอกัต) ในการเปิดที่ทำการละหมาด (เข้าเฝ้าพระเจ้า) ของห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 16.00 น.

          1. อิหม่ามตายุดดีน ลาตีฟี
              ( อิหม่ามมัสยิดท่าอิฐ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี )

          2. ฮัจยีสมควร ( อับดุลฮาลีม ) โต๊ะนิ ( บิหลั่น )
              ( คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดท่าอิฐ , คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนดารุ้ลอามาน ท่าอิฐ )

          3. อาจารย์อิมรอน ( เดชา ) สาดและ
              ( คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดท่าอิฐ , อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดารุ้ลอามาน ท่าอิฐ, อนุกรรมการฝ่ายนิติการและอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย )

          4. อาจารย์บุคอรี ( สัญชัย ) บุรีเจริญ
              ( คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดท่าอิฐ , รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดารุ้ลอามาน ท่าอิฐ )

          5. ฮัจยีฮัมเซาะห์ (หาญ) คนตรง
              ( คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดท่าอิฐ , คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนดารุ้ลอามาน ท่าอิฐ )

          6. นายปรีดา (ฮัจยีสุลัยมาน) เชื้อผู้ดี
              ( ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี , คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย , ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย , ผู้จัดการโรงเรียนดารุ้ลอามาน ท่าอิฐ , ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา (สุเหร่าใหญ่) , ที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการส่งเสริมกิจการศาสนาและศาสนิกสัมพันธ์ วุฒิสภา , อนุกรรมาธิการ ฝ่ายศาสนาอิสลาม สภาผู้แทนราษฎร )

ปรีดา เชื้อผู้ดี
ปรีดา เชื้อผู้ดี

               คุณปรีดา เชื้อผู้ดี เผยกับผู้สื่อข่าวมุสลิมไทยว่า นับเป็นเรื่องที่ดีมาก ที่ทางผู้บริหารของเซ็นทรัลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะการเปิดให้มีห้องละหมาด จะทำให้มุสลิมสามารถใช้บริการกับห้างเซ็นทรัลได้มากขึ้น และสามารถใช้เวลาในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้นานมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการละหมาดว่าจะขาดละหมาดหรือไม่

              โดยการที่ลูกค้าใช้เวลาในห้างนานขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในอนาคตด้วย ทั้งนี้ของชื่นชมแนวคิดที่มองการไกลของทางผู้บริหารด้วย และหวังว่าห้างเซ็นทรัลแห่งนี้จะได้รับการตอบรับจากพี่น้องมุสลิมมากขึ้นในอนาคตเช่นกัน - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=18874
วันที่ : 26 สิงหาคม 62 6:27:15
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com