ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผลการสอบชิงทุนการศึกษา ม.อัลอัซฮัร

ผลการสอบชิงทุนการศึกษา ม.อัลอัซฮัร

        ตามที่มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยมุสลิม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2011-2012 จำนวน 80 ทุน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เสนอชื่อนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร จำนวน 200 คน

        ในขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ส่งบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบชิงทุนของมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ได้ จำนวน 80 ราย เพื่อให้แจ้งโรงเรียนได้รับทราบ และให้นักเรียนที่สอบชิงทุนได้ จัดเตรียมหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบการศึกษาต่อไว้ล่วงหน้าด้วย

ดาวน์โหลดรายชื่อ  http://www.skthai.org/index.php?mo=3&art=608587

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=17790
วันที่ : 24 กันยายน 62 16:51:38
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com