ข่าวประชาสัมพันธ์ : ร้านอาหารไทย ฮาลาล ในกรุงเทพ และทั่วประเทศ

 

ร้านอาหารไทย ฮาลาล ในกรุงเทพ และทั่วประเทศ

สถานประกอบการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย(พร้อมไฟล์รายชื่อ)
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานประกอบการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งเป็นโครงการที่ ดร.สุวิทย์ ยอดมณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ร่วมกับ ส.ส.สมัย เจริญช่าง และท่านจุฬาราชมนตรีสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาได้ริเริ่มขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ให้พี่น้องมุสลิม รวมทั้งนักท่องเที่ยวมุสลิม ได้มีสถานที่รับประทานอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนา สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งการบริการที่ดีเยี่ยม  โดยในปี 2551 มีผู้ประกอบการร้านอาหารที่ผ่านการตรวจและรับรอง จำนวน 24 แห่ง  ปี 2552 จำนวน 34 แห่ง  และในปี 2553 เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 20 แห่ง รวมทั้งหมดในปีนี้ เป็นจำนวน 78 แห่ง โดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดทั้งหมด 21  จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กระบี่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตรัง ตราด นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบุรี  ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฏร์ธานีธานี ซึ่งคณะกรรมการจากส่วนกลางร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้ทำการตรวจประเมินและได้ผ่านการรับรองมาตรฐานฯเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของความถูกต้องทางศาสนาและความสะอาดถูกสุขลักษณะ (คลิกดูรายชื่อสถานประกอบการทีผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเทียวประจำปี 2553)

การจัดงานรับโลห์รางวัลและประกาศระดับดาวที่สถานประกอบได้รับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าจะจัดให้มีขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม 2554 นี้

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=17314
วันที่ : 21 สิงหาคม 62 19:35:51
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com