ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงาน "อิสลามศรีวนาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7"
ร่วมสานสายสัมพันธ์...แห่ง ศรีวนา
 
ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมสานสัมพันธ์ พบปะสังสรรค์ในงาน
"อิสลามศรีวนาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7"
เพื่อหารายได้พัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนมุสลิม และสรรสร้างรากฐานของสังคมมุสลิม
 
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 54 วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 54
ฯพณฯ อาศิส  พิทักษ์คุมพล อาจารย์ อรุณ  บุญชม
ประธานพิธี
 
ท่านจะพบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
ฟัง  การบรรยายศาสนธรรมโดย คณาจารย์โรงเรียนอิสลามศรีวนา
     และการขับร้องนาซีดของนักเรียน โรงเรียนอิสลามศรีวนาและสวนรัฐ
ชม  กิจกรรมของนักเรียนฟัรดูอีน และซานาวีจากสถาบันต่าง ๆ นิทรรศการของ
      นักเรียน และละครสะท้อนสังคม
ชิม  อาหารหลากหลายเมนู ทั้งคาวหวาน
ซี้อ  ของที่ระลึกงาน "อิสลามศรีวนาสัมพันธ์ครั้งที่ 7" เสื้อผ้าและสินค้าต่าง ๆ
 
อย่าลืม 11 - 12 มีนาคม
มาพบกันที่งาน อิสลามศรีวนาสัมพันธ์ครั้งที่ 7
เราจะรอคอยการมาของพวกท่าน
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=17074
วันที่ : 31 พฤษภาคม 63 18:32:00
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com