ข่าวประชาสัมพันธ์ : ม.รังสิตรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

มหาวิทยาลัยรังสิตรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

        ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 4 ทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้

        1.ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Islamic Studies 2010)   จำนวน  1 ทุน

        2.ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 1 ทุน

        3.ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป จำนวน 2 ทุน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2554 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดร. วิศรุต  เลาะวิถี
หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์
หรือคณาจารย์ในภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ
โทรศัพท์ 02 997 2220 ต่อ 1137

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการรับทุนการศึกษา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=16280
วันที่ : 23 สิงหาคม 62 6:10:00
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com