ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนศาสนวิทยา หนองจอก

คณะครูโรงเรียนศาสนวิทยา

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าศาสนวิทยาและคณะกรรมการมูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา
 
มีความยินดีขอเชิญร่วมเปิดอาคารเรียนหลังใหม่
 
โดย  ฯพณฯ  อาศิส  พิทักษ์คุมพล   จุฬาราชมนตรี
ประธานในพิธี
 
วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ โรงเรียนศาสนวิทยา หนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทร ๐-๒๕๔๓-๑๘๘๒  ๐๘๑-๒๔๒-๑๗๐๕
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
อาจารย์อับดุลเลาะห์    นาคนาวา อาจารย์ วรวีร์   มะกูดี อาจารย์อับดุลฮาดี     มะกูดี
ประธานที่ปรึกษา ประธานอำนวยการ รองประธานจัดงาน
 
ในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศล
     
 

กำหนดการ

 
๑๖.๐๐ น : แขกผู้มีเกียรติถึงบริเวณงาน  
๑๗.๐๐ น : กิจกรรมนักเรียน  
๑๘.๑๐ น : ละหมาดมัฆริบ  
๑๘.๓๐ น : ประธานจัดงานกล่าววัตถุประสงค์ ประธานพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท  
๑๙.๓๐ น : ละหมาดอิชาอฺ  
๑๙.๔๐ น : ฯพณฯ เอกอัครราชฑูตอียิปต์ประจำประเทศไทย พบแขกผู้มีเกียรติ  
๒๐.๐๐ น : กิจกรรมนักเรียน  
๒๒.๐๐ น. : สนทนาธรรมเรื่อง “เรียนรู้สูทางรอด” โดย อ.ดาวูด รอมาน  
    อ.ยูซุฟ  นภากร, อ.มุขตาร ชนะมิตร  
 
บัญชีเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน    
ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ  สาขาหนองจอก  
ชื่อบัญชี : นายคฑาวุธ     นาคนาวา  นายสมศักดิ์   ปุยเจริญ  นายอนันต์   มะกูดี  
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน  
เลขที่บัญชี : ๒๑๗-๓-๐๑๗๘๐-๒  
     
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=16277
วันที่ : 22 สิงหาคม 62 21:35:48
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com