ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงาน “รวมน้ำใจสู่โรงเรียนสะและน้อย” เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างโรงเรียน
 ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน
 คณะกรรมการโรงเรียน  คณะครู    และผู้ปกครองนักเรียน
 ขอเชิญร่วมงาน “รวมน้ำใจสู่โรงเรียนสะและน้อย” เพื่อสมทบทุน
 การก่อสร้างโรงเรียนสะและน้อยอุปถัมภ์ หลังใหม่  ซึ่งใช้งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
 ณ  โรงเรียนสะและน้อยอุปถัมภ์
 ซอย อ่อนนุช 54 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ.
 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553
 
 โดย : อาจารย์ภักดี   มะแอ ประธาน ในพิธี
  ร.อ.สมคิด  ซอหิรัญ (รน.)  ประธานจัดงาน
  ฮัจยะห์วนิดา วงศ์โกสิตกุล  ประธานอำนวยการจัดงาน
  ฮัจยีอารีย์ โตตะเคียน  ประธานคณะกรรมการก่อสร้างฯ
  ฮัจยีฮาซัน  มหะหมัด      ประธานบริหารโรงเรียน
   
 กำหนดการ
  บรรยายพิเศษโดย   อ.ราชัน   กามีฮา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติ แพนเอเซีย
  อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน โดยอาจาร์มูซา หมัดหวัง
  บรรยายพิเศษโดย   อ.ชาเร็ฟ  ศรีเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี
  บรรยายศาสนธรรมโดย   อาจารย์ดร. อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข
  การแสดงละครสะท้อนสังคม   โดยคณะนักเรียน
 
 มีอาหาร รสชาติอร่อยจำหน่ายตลอด
 
  ความรู้ตามหลักศาสนา แนวทางท่านศาสดา( ซ.ล. ) พัฒนาสถาบัน
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=15594
วันที่ : 5 มิถุนายน 63 16:15:17
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com