ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอิสลามศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต 

         ภาควิชาอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้สนใจ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชาอิสลามศึกษา และเรียนเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมงานมหกรรมอิสลามศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Islamic Studies Expo 2010) ในวันอังคารที่  30  พฤศจิกายน  2553  ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เปิดมุมมองอาเซียน : การศึกษาและวัฒนธรรม”    โดย ดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน นิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม การประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง “การสร้างความปรองดองของประชาคมตามคำสอนอิสลาม” การประกวดการเขียนเรียงความเกี่ยวกับแบบอย่างของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) และการประกวดวาดภาพ-ระบายสี

         ในการจัดงานครั้งนี้ ภาควิชาอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์ได้เชิญนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ และผู้นำองค์กรมุสลิมใน 7 จังหวัดภาคกลางเข้าร่วมรับฟังการการกล่าวปาฐกถาพิเศษ และร่วมงานด้วย

         ทั้งนี้ โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชาอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02997-2220 ต่อ 1137

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=15470
วันที่ : 21 กุมพาพันธ์ 63 16:16:42
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com