ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงาน “รวมน้ำใจสู่...มัสยิดบ้านกรวด”

ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน

คณะกรรมการกลุ่มมุสลิมอำเภอบ้านกรวด

 

ขอเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติในงาน

“รวมน้ำใจสู่...มัสยิดบ้านกรวด”

ในวันเสาร์ที่  23  ตุลาคม  พ.ศ.  2553

 

ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (ศาลาแดง)

ตลาดนิคมบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

 

เพื่อหารายได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมัสยิดอำเภอบ้านกรวด

เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ

และเป็นที่ศึกษาวัฒนธรรมอิสลามแก่ผู้สนใจทั่วไป

 

...ในงานพบกับ....

           - การบรรยายพิเศษเรื่อง “มุสลิมกับความมั่นคงในประเทศไทย”  โดย...คุณปราโมทย์  เพชรวงศ์   
           - การบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเรื่อง “มัสยิดในสมัยท่านร่อซู้ล”  โดย... อ.อัชอารีย์  เรืองปราชญ์
           - การเสวนาธรรมเรื่อง “ถ้าคุณแน่...อย่าแพ้ฟิตนะฮ์”
                          โดย...  อ.อับดุลวาเฮด  หวังประโยชน์ , อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์
                                     อ.ฟารีด  เฟ็นดี้  ดำเนินการเสวนา
           - การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่
           - เทศกาลอาหารมุสลิม
 

            นายอาลี    นวมมี

 

นายมัด    โพธิ์พึ่ง

              ประธานจัดงาน  

 

ประธานกลุ่มมุสลิมอำเภอบ้านกรวด

 

**ติดต่อสอบถามรายละเอียด คุณอาลี  นวมมี  08-7962-7851**

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=14005
วันที่ : 28 มกราคม 64 3:03:01
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com