ข่าวประชาสัมพันธ์ : เชิญร่วมงาน โรงเรียนสะและน้อย (สวนหลวง)

ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสะและน้อยอุปถัมภ์

 

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ

ท่านจุฬาราชมนตรี

อาจารย์อับดุลอาศิส  พิทักษ์คุมพล

 

เนื่องในโอกาส

"วางรากฐานอาคารเรียนโรงเรียนสะและน้อยอุปถัมภ์หลังใหม่"

วันอาทิตย์ที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2553

 

ญ โรงเรียนสะและน้อยอุปถัมภ์

ซอยอ่อนนุช  54  ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร

 

ฮัจยีอารีย์  โตตะเคียน 

 

ฮัจยีฮาซัน  มหะหมัด

ประธานดำเนินการก่อสร้าง

 

ประธานบริหารโรงเรียน

 

กำหนดการ

 

  06.30 น.    เริ่มพิธีการภาคศาสนาโดยผู้นำชุมชนและแขกผู้มีเกียรติบริเวณเต้นท์พิธี
  07.30 น.   คณะท่านจุฬาราชมนตรีเดินทางถึงบริเวณงาน  ซอยอ่อนนุช  54
  07.00-07.10 น.    อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
  07.10-07.20 น.   
ประธานดำเนินการก่อสร้าง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว
  07.20-07.30 น.  

ผู้สนับสนุนการก่อสร้างเข้ารัยโล่เกียรติคุณ  จากท่านจุฬาราชมนตรี

  07.30-07.40 น.  
ท่านจุฬาราชมนตรี  กล่าวให้โอวาทตอบและดุอาอ์
  07.40-08.00 น.   เรียนเชิญท่านจุฬาราชมนตรีเข้าห้องประชุมเพื่อรับประทานอาหาร
  08.00 น.  

ท่านจุฬาราชมนตรี เดินทางกลับ

         
         

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=13971
วันที่ : 19 มิถุนายน 62 21:08:16
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com