ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครนักเรียนทุน เรียนที่มาเลย์ กว่า 13 สาขา (ด่วน)

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครนักเรียนจบมัธยมปลาย  (จบ ม.6) เข้าศึกษาต่อที่ประเทศมาเลเซีย

           มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอนุปริญญา ณ วิทยาลัย Al-Hikmah ประเทศมาเลเซีย ภายในปีการศึกษา 2553 นี้  โดยมูลนิธิฯ มีทุนสนับสนุนในสาขาวิชาดังนี้    
1. สาขาวิชาสรีระวิทยา 2. สาขาวิชาอิสลามศึกษา 3. สาขาวิชาการบัญชี  4. สาขาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  5. สาขาวิชาการให้คำปรึกษา (แนะแนว)  6. สาขาวิชากฏหมายอิสลาม 7. สาขาวิชาอูซูลลุดดีน 8. สาขาวิชาสารสนเทศ 9. สาขาการจัดการระบบซะกาต 10. สาขาวิชาการดูแลเด็ก (ปฐมวัย)  11. สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  12. สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารธุรกิจ 13. สาขาการศึกษา
 

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษให้กับนักเรียนที่กำพร้าและ ครอบครัวที่มีฐานะยากจน และอาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้มีสนใจสามารถติดต่อขอรับใบ สมัครและสมัครได้ที่ สำนักเลขาธิการมูลนิธิฯ เลขที่ 134/17 หมู่ 10 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2553 โดยผู้ผ่านการคัดเลือก และผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะได้รับทุนเพื่อไปศึกษาต่อ ณ วิทยาลัย ดังกล่าวข้างต้นภายในเดือน กรกฎาคม 2553 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=13888
วันที่ : 22 สิงหาคม 62 21:35:04
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com