ข่าวประชาสัมพันธ์ : เรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว ราตรีการกุศล ร้อยดวงใจไทย-ปากิสตาน

งานราตรีการกุศล ร้อยดวงใจไทย-ปากิสตาน (Charity Gala Dinner, “Thai-Pakistani Friendship Night”)

         เพื่อหารายได้สบทบทุนกิจกรรมของสมาคมเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสมาคมมิตรภาพไทย-ปากิสตาน  เนื่องจากสมาคม ฯ เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของกลุ่มพี่น้องที่มีเชื้อสายไทย-ปากิสตาน  มีนโยบายให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทั้งด้านการ ศึกษา สังคม และศาสนา 

       โดยมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกปี  ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบความเดือดร้อน เช่น  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงครามในประเทศประเทศปากิสตานในปี 2552 และ 2553 ซึ่งรายการเปิดเลนส์ส่องโลกได้เป็นส่วนร่วมในการเดินทางในครั้งนั้น และช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยสึนามิ และอุทกภัยในภาคใต้ในประเทศไทย  ตลอดจนในด้านศาสนา เช่น การสร้างมัสยิดในจังหวัดต่างๆ

         ทั่วประเทศไทย  ดังนั้นทางสมาคมฯ  จึงมีความประสงค์เรียนเชิญผู้สื่อข่าวมาเป็นเกียรติและทำข่าว

         เพื่อเผยแพร่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่มีจุดมุ่งหมายสร้างสรรสังคมไทย และสันติภาพของโลก และยังมีกิจกรรมบันเทิงในงานอาทิ การเดินแฟชั่นโชว์ชุดปากิสตานที่หรูหรา การออกร้านของสมาชิก และรับประทานอาหารพื้นเมืองปากิสตานแท้

     ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2553 ณ สโมสรกองทัพบก วิภาวดี ห้องฆัมวานฯ  เวลา 18.00 -22.00 น.

       โดยมีประธานในพิธี ท่านเอกอัครราชทูตปากิสตานประจำประเทศไทย และ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม, พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน, ฯพณฯ วันมูฮะหมัดนอร์มะทา, ฯพณฯ อารีย์ วงศ์อารยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มมุสลิม และประธานสมาคมมิตรภาพไทย-ปากิสตาน ตลอดจนดาราเชื้อสายปากิสตาน มาร่วมเป็นเกียติในงาน - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=86&id=13847
วันที่ : 14 ธันวาคม 62 5:21:41
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com