Who´s who : นครปัตตานี ไพศาล พรมยงค์ ชี้ชัด มันคือยาหอม

มุสลิมไทยดอทคอม

    นายไพศาล  พรหมยงค์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดสมุทรปราการและเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ให้แง่คิดในประเด็นนครปัตตานี หรือมหานครปัตตานีกับผู้สื่อข่าวมุสลิมไทย ไว้อย่างน่าสนใจ


นายไพศาล  พรหมยงค์

    ท่านได้กล่าวว่า หลังการเปิดประเด็นเสนอตั้งนครปัตตานีของ พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2552  มีคำถามตามมามากมายจากหลายภาคส่วนมีการแสดงความคิดเห็น  ซึ่งมีทั้งที่สนับสนุนและคัดค้าน 

    บางคนมองว่าเป็นเพียงการเดินแต้มในเชิงรุกทางการเมืองของอดีตขงเบ้งแห่งกองทัพไทย 

    แต่ไม่ว่าจะมองไปในด้านใด  พี่น้องมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงต้องรับสภาพแห่งความปวดร้าวต่อไป  ในฐานะจำเลยของสังคม  จึงขอให้บทสรุปสำหรับเรื่องนี้ดังนี้

    การเสนอตั้งนครปัตตานีเป็นเรื่องใหม่หรือไม่

     การเสนอตั้งนครปัตตานีในครั้งนี้  ยังไม่มีรายละเอียดใด ๆ  เป็นองค์ประกอบเลยว่าจะเป็นนครที่อยู่ในสถานะใด  จะเอาไปเปรียบเทียบกับนครเชียงใหม่  พัทยา  หรือ  กรุงเทพฯ  หรือแม้แต่เขตปกครองพิเศษของมณฑลซินเกียงในประเทศจีนยังคงไม่ได้

   หากมีการเสนอนครปัตตานีจะมีจังหวัดอะไรรวมอยู่บ้าง

    การเสนอตั้งนครปัตตานีมีมานานแล้ว  แต่ก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่ถกเถียงกัน  โดยยังไม่มีรายละเอียดใด ๆ  และจะเป็นการรวมจังหวัดใดเข้าด้วยกันบ้าง  หรือเฉพาะจังหวัดปัตตานีก็ยังไม่ชัดเจน


ภาพเด็