Who´s who : ประมวลภาพ วันสรรหาจุฬาฯ คนที่ 18 ของมุสลิมไทย

ประมวลภาพ วันสรรหาจุฬาฯ คนที่ 18 ของมุสลิมไทย


ภาพ ก่อนได้รับตำแหน่ง

อรุณ วันแอเลาะห์ หนึ่งในแคนดิเดต คนสำคัญ


ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม หนึ่งในแคนดิเดต คนสำคัญ


ท่านอาจารย์สมาน มาลีพันธุ์ (ซ้ายมือ) หนึ่งในแคนดิเดต คนสำคัญ ม้ามืดตัวจริง

ประมวลภาพ วันสรรหาจุฬาฯ คนที่ 18 ของมุสลิมไทย


กรรมการสรรหาจำนวน 39 ท่าน จาก 39 จังหวัด ถูกเลือกเพื่อทำการสรรหาแคนดิเดต จาก 9 ท่านให้เหลือเพียง 3 ท่าน


กรรมการสรรหาจำนวน 39 ท่าน จาก 39 จังหวัด ถูกเลือกเพื่อทำการสรรหาแคนดิเดต จาก 9 ท่านให้เหลือเพียง 3 ท่าน
กรรมการสรรหาจำนวน 39 ท่าน จาก 39 จังหวัด ถูกเลือกเพื่อทำการสรรหาแคนดิเดต จาก 9 ท่านให้เหลือเพียง 3 ท่าน


กรรมการสรรหาจำนวน 39 ท่าน จาก 39 จังหวัด ถูกเลือกเพื่อทำการสรรหาแคนดิเดต จาก 9 ท่านให้เหลือเพียง 3 ท่าน


กรรมการสรรหาจำนวน 39 ท่าน จาก 39 จังหวัด ถูกเลือกเพื่อทำการสรรหาแคนดิเดต จาก 9 ท่านให้เหลือเพียง 3 ท่าน


เปิดหีบ (ลงคะแนนลับ) one man one vote


เลขที่ออก 185
ตัวเต็ง 2,3,7,9 ต้านแรงเสียดทานไม่ไหว

 


เข้าคูหา กาเบอร์เดียว


ระเบียบวินัยดีมาก


ยังไม่ได้เป็นจุฬาฯ


ลุ้นใจระทึก


จดอย่างมืออาชีพ


ผู้สังเกตุการณ์


นับผลการสรรหา


เห็นกันชัดๆ


สรุปทั้งหมด


ดีใจครับพี่น้อง


ขอบคุณ พี่น้องแดนสะตอ


ดุอาร์ให้ท่านจุฬาฯคนใหม่


รูป ท่านจุฬาราชมนตรี คนที่ 18  อาศิส พิทักษ์คุมพล

ประมวลภาพ วันสรรหาจุฬาฯ คนที่ 18 ของมุสลิมไทย


ประวัติศาสตร์จารึก จุฬาราชมนตรีคนแรกในประเทศไทย ที่เป็นคนปักษ์ใต้

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=8&id=10583
วันที่ : 8 เมษายน 63 23:56:11
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com