Who´s who : ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 18 คือ อาซิส พิทักษ์คุมพล

ผลการคัดเลือกจุฬาราชมนตรี ในวันที่ 16 พฤษภาคม ก็เป็นที่ประจักษ์ ว่าบุคคลที่ได้รับอามานะห์ อันยิ่งใหญ่นั้น คือ   

นายอาซิส พิทักษ์คุมพล     ด้วยคะแนนเสียง     คะแนน

ประกาศผลคะแนน

หมายเลข 3  อาซิส พิทักษ์คุมพล       423        คะแนน

หมายเลข 1 ทวี นภากรณ์         148   คะแนน

หมายเลข 2 สมาน มาลีพันธ์         122   คะแนน

 

งดออกเสียง       1            คะแนน

บัตรเสีย         8  ใบ

       ที่ผ่านมาก็มีข่าวเล็ดลอดมาบ่อยครั้งว่าในจำนวนตัวเต็งทั้งหลายในตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนที่  18 ชื่อของนาย อาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาคือรายชื่อที่เป็นตัวเต็งลำดับต้นๆ ไม่ใช่เพราะได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อโดยเอกฉันท์จากประธานกรรมการอิสลามหลายจังหวัดโซนภาคใต้ ไม่ใช่เพราะดำรงตำแหน่งผู้นำมุสลิมในจังหวัดสงขลาที่มีพี่น้องมุสลิมจำนวนมากลำดับต้นๆ ของภาคใต้ แต่นายอาศิสได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องมุสลิมจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีความเป็นเอกภาพอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นความหวังว่าหากนายอาศิสได้รับเลือก จะกลายเป็นจุฬาราชมนตรีที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องชาวมุสลิมชายแดนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมหนาแน่นที่สุดของประเทศมากที่สุดเท่าที่เคยมี และกลายเป็นความหวังว่าจะถึงเวลาที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำของชาวมุสลิมในประเทศไทยจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาคใต้

       ซึ่งวันนี้ ความฝันของพี่น้องที่รอคอยก็ไม่ผิดหวัง ไม่ว่าใครจะได้รับเลือกขึ้นมาเป็นจุฬาราชมนตรีคนใหม่ หน้าที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าหน้าที่ของจุฬาฯคนใหม่ คือหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมทุกท่านที่ต้องเคารพผู้นำเพื่อความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียว แสดงพลังความเป็นมุสลิมให้ทั่วโลกได้ประจักษ์

อาซิส พิทักษ์คุมพล

ประวัติของนายอาศิส  พิทักษ์คุมพล

            เกิดเมื่อปี พ.ศ.2490 ที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา จบการศึกษาสายศาสนาจากสถาบันปอเนาะใน อ.จะนะ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี แม้ไม่ใช่ชาวไทยเชื้อสายมลายูแต่ที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาคใต้มาหลายกรรมวาระ นอกจากการสนิทแนบแน่นกับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว พื้นที่ 4 อำเภอของ จ.สงขลาคือ นาทวี จะนะ เทพา และสะบ้าย้อยก็มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นซึ่งนายอาศิสต้องเข้าไปรับผิดชอบในฐานะผู้นำศาสนาประจำจังหวัด และการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงคือการดำรงตำแหน่งสำคัญในกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)เมื่อสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=8&id=10580
วันที่ : 20 ตุลาคม 63 13:04:13
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com