เพศศึกษา : ฟัตวา ห้ามหนุ่มจอร์แดนตรวจพิสูทธิ์ความบริสุทธิ์หญิงก่อนแต่ง

มุสลิมไทยดอทคอม

อัมมาน :  สื่อรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า สภาศาสนาของจอร์แดนออกคำฟัตวา ห้ามผู้ชายเรียกร้องให้มีการตรวจความบริสุทธิ์ของหญิงที่ตนเองไปติดพันอยู่ก่อนเข้าพิธีแต่งงาน


ห้ามผู้ชายเรียกร้องให้มีการตรวจความบริสุทธิ์ของหญิงก่อนแต่ง


เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มจำนวนชาย ที่ต้องการให้ตรวจเยื่อพรหมจารีย์ของหญิงก่อนแต่งงานเพิ่มมากขึ้น โดย Dr. Moemen al-Hadidi ประธานศูนย์นิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่า มีผู้แจ้งขอตรวจอย่างน้อย 1,000 รายทุกปี แต่จำนวนนี้ยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลก

ก่อนหน้าการฟัตวานี้ ผู้ชายทุกคนมีสิทธิขอตรวจความบริสุทธิ์ของว่าที่เจ้าสาว คำฟัตวาใหม่นี้ระบุว่า การสั่งให้ตรวจทำได้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมายและคดีความ

ผู้ชายหลายคนกล่าวว่า สังคมในประเทศจอร์แดนมีอิสรเสรีเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่าเจ้าสาวจะเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือไม่ ส่วนนักวิจารณ์ซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มสิทธิสตรีเถียงว่า ถ้าเป็นเช่นนี้ผู้ชายก็ควรจะถูกตรวจเช่นกัน

อัตราการก่ออาชญากรรมเพื่อรักษาเกียรติในจอร์แดนเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ และส่วนมากผู้หญิงจะถูกสังหารเพราะสงสัยในความบริสุทธิ์ ซึ่งไม่อาจจะพิสูจน์ได้ในบางครั้ง

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=46&id=4115
วันที่ : 29 มกราคม 63 10:44:01
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com