เพศศึกษา : ผลสำรวจมุสลิมต่อการมีภรรยาหลายคน

สำนักข่าวมุสลิมไทย  ผลสำรวจมุสลิมต่อการมีภรรยาหลายคน

สำนักข่าวตะวันออกกลาง  –  เว็ปไซต์หาคู่ SingleMuslim.com ซึ่งมีสมาชิกกว่า 500,000 คน ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรรยามากกว่า 1 คน

ผลการสำรวจที่เปิดเผยเมื่อวันอังคาร (26/10) ระบุว่า ร้อยละ 26.2 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การมีภรรยามากกว่า 1 คนเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายอิสลาม และมุสลิมมีสิทธิที่จะเลือกปฏิบัติตามได้ ร้อยละ 73 ของผู้เลือกคำตอบนี้เป็นชาย และผู้หญิงเลือกคำตอบนี้เพียงร้อยละ 27

ในทางกลับกัน ร้อยละ 32.7 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่า อัล-กุรอานอนุมัติการมีภรรยามากกว่า 1 แต่ต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น ร้อยละ 58 ของผู้หญิงเลือกคำตอบนี้ ส่วนผู้ชายอยู่ที่ร้อยละ 42

 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือร้อยละ 33.8 แสดงความเห็นว่า ตัวเองคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องการมีภรรยาหลายคน โดยผู้ชายร้อยละ 38 และผู้หญิงร้อยละ 62 เลือกคำตอบนี้

อะดีม ยูนิส ผู้อำนวยการ ซิงเกิ้ลมุสลิม.คอม กล่าวว่า การสำรวจดังกล่าวทำขึ้น เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้สื่อในอังกฤษ และทั่วโลก ได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับการมีภรรยามากกว่าหนึ่ง การแต่งงาน และกฎหมายอิสลาม ซึ่งความเห็นจากการสำรวจสรุปได้ว่า มุสลิมจำนวนมากกว่ามีความเชื่อว่า การมีภรรยามากกว่า 1 เป็นที่อนุมัติภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์เฉพาะ ซึ่งมุสลิมส่วนหนึ่งมีความเชื่อว่า อัลกุรอานอนุมัติให้มีภรรยาหลายคนได้โดยไม่จำกัดเงื่อนไข

ถึงแม้อัล-กุรอานจะรับรองการมีภรรยาหลายคนอย่างมีเงื่อนไข แต่มุสลิมที่เป็นชนส่วนน้อยในประเทศอื่นๆ ก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เข้ากับกฎหมายของประเทศนั้นๆ ด้วย ยกตัวอย่าง กฎหมายของประเทศอังกฤษระบุห้ามการมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน และเว็ปไซต์ของเขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศอย่างเคร่งครัด โดยไม่สนับสนุนการมีภรรยามากกว่าหนึ่ง

ในกรณีนี้นาดีมกล่าวว่า มุสลิมอังกฤษจะรู้สึกเป็นสุขมาก หากรัฐบาลจะดูแลมุสลิมในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการแต่งงาน รวมทั้งเรื่องการหย่าร้าง ให้ได้ตามมาตรฐานตามแบบคนอังกฤษทั่วๆ ไป  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=46&id=15361
วันที่ : 20 ตุลาคม 63 14:00:51
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com