หะลาล-หะรอม : หนุ่มกาต้าร์ไม่นิยมผู้หญิงสูบบาระกู่

สำนักข่าวมุสลิมไทย  หนุ่มกาต้าร์ไม่นิยมผู้หญิงสูบบาระกู่

สำนักข่าวอัล-อาราบิญา - หนังสือพิมพ์ อัล-อาหรับ ในกาต้าร์ เปิดเผยผลสำรวจที่ระบุว่า มีผู้ชายกาต้าร์เพียงร้อยละ 6 ที่ยอมแต่งงานกับผู้หญิงแม้เธอจะสูบบาระกู่ หรือที่เรียกในชื่ออื่นๆ เช่น ชิชา นาร์กิล หรือฮุคก้า


เหตุผลที่ยกมาอ้างมีนับตั้งแต่ เป็นการฝ่าฝืนขนบธรรมเนียมของชาวอาหรับ จนถึงเหตุผลด้านสุขภาพ

ร้านอาหาร และร้านกาแฟจำนวนมากทั่วประเทศโลกอาหรับ มีสถานที่จัดเฉพาะสำหรับการสูบชิช่า ซึ่งในสมัยก่อนผู้ชายเท่านั้นที่จะตั้งวงสูบกัน แต่ปัจจุบันไม่ใช่เช่นนั้นแล้ว ผู้หญิงกาต้าร์ที่สูบชิช่าในที่สาธารณะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ชายกล่าวหาว่าเป็นการเลียนแบบชาวตะวันตก เพราะแรกเริ่มทีเดียวผู้หญิงที่สูบบาระกู่ตามร้านกาแฟมักเป็นคนต่างชาติ ซึ่งเข้ามาทำงานในประเทศแห่งนี้

ผู้ชายจากกลุ่มอนุรักษ์ในกาต้าร์ รับไม่ได้กับการเห็นผู้หญิงกาต้าร์สุมหัวกันสูบชิช่าในร้านกาแฟ เนื่องจากดูเป็นความก๋ากั่น และเสียภาพพจน์ผู้หญิงอาหรับในสายตาของสังคม หลายคนติดถึงขนาดต้องซื้อไปสูบที่บ้าน

พ่อ-แม่มักห้ามลูกไม่ว่าชาย หรือหญิงไม่ให้ข้องเกี่ยวกับบุหรี่ หรือบาระกู่ เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ โดยเฉพาะผู้หญิงที่จะได้รับผลร้ายมากกว่า เนื่องจากพวกเธอต้องอุ้มท้อง รวมทั้งจะมีผลระยะยาวกับเด็กแม้คลอดออกมาแล้ว

ในอีกด้านหนึ่ง การที่ผู้ชายไม่ยอมแต่งงานกับผู้หญิงสูบชิช่า ก็ดูเป็นการแสดงความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชายเช่นกัน เพราะผู้หญิงมักชอบอ้างไม่แต่งงานกับผู้ชายที่สูบบุหรี่ก่อน แต่ผู้ชายหลายคนก็ยอมรับว่า การสูบชิช่าไม่อาจใช้ตัดสินนิสัยใจคอ หรือความมีศีลธรรมของผู้หญิงได้

หลายคนแสดงความเห็นว่า อาจรับไว้พิจารณาหากผู้หญิงเปลี่ยนจากการสูบบาระกู่ในที่สาธารณะ เป็นการซื้อไปสูบที่บ้าน และอาจตัดสินใจแต่งงานทันทีหากเธอสัญญาจะเลิกสูบบาระกู่อย่างเด็ดขาด  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=44&id=15664
วันที่ : 30 ตุลาคม 63 20:36:09
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com