ประวัติศาสตร์ : สารจากนายกถึงชาวไทยมุสลิม 2553 ละศีลอดที่รัฐสภา

นายกรัฐมนตรีกล่าวคำอวยพรแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฏอน ชื่นชมในความศรัทธาอันเข้มแข็งของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก

 

วันนี้ (22 ส.ค.) นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวคำอวยพรแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฏอน  ดังนี้

 

"พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่รักทุกท่าน  เนื่องในโอกาสที่เดือมรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1330 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมนี้  ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศด้วยความจริงใจ

 เดือนรอมฎอนเป็นวาระที่มีความสำคัญของศาสนาอิสลาม เป็นเดือนแห่งความเชื่อมั่น ที่มวลมุสลิมจะปฏิบัติตามศาสดามูหะมัดอย่างเต็มความสามารถ  ด้วยจิตใจที่แน่วแน่มั่นคง  โดยการถือศีลอด งดเว้นการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด  ตั้งแต่รุ่งสางจนถึงตะวันลับขอบฟ้า ละเว้นการกระทำที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ตนเองและสังคม  ทั้งเรื่องการมอง การพูด และการฟัง รวมทั้งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต้องห้ามทั้งหลายเป็นระยะเวลา 29-30 วัน

การถือศีลอดเป็นการฝึกความอดทนและอดกลั้น  อันนำไปสู่ความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบและเข้าถึงสภาพอันแท้จริงของผู้ที่อัตคัด ขัดสน  ทำให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง  ผมจึงขอชื่นชมในความศรัทธาอันเข้มแข็งของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกมาในโอกาสนี้

ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนสามารถบำเพ็ญกุศล  ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ  และขอให้ผลของการบำเพ็ญตน  ส่งเสริมให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน"

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=41&id=14333
วันที่ : 16 ธันวาคม 62 18:36:51
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com