รอมฏอนกะรีม : ถาม-ตอบ เมื่อคืนลืมเนียตถือศีลอด จะทำอย่างไรดี

อามัลในเดือนรอมฎอน

ศูนย์หนังสือ มานพ วงศ์เสงี่ยม 949-953 ถนนพระราม 9 ตัดใหม่ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร. 0-2718-4055, 0-2718-4096

 เนียตถือศีลอดในเวลากลางคืนของวันรุ่งขึ้น

มีรายงานจากฮัฟเซาะห์ ว่า แท้จริงท่านศาสดา (ซ.ล) กล่าวว่า “ผู้ใดที่ไม่เนียตตั้งใจถือศีลอดก่อนรุ่งอรุณ (ฟาญัร) ก็ไม่มีการถือศีลอดสำหรับเขา”
(รายงานโดยอะห์มัด และอัซฮาบุซสุนัน)

คำอธิบาย
 คำว่า “อัซฮาบุซสุนัน” นั้นหมายถึงบรรดาผู้รวบรวมตำราฮาดิษ โดยใช้ชื่อว่า สุนัน อันได้แก่ นะซาอี, ติรมีซี, อาบูดาวูด, และอิบนุมาญะฮ์ ตำราฮาดิษที่มีชื่อว่าสุนันนะซาอี คือตำราฮาดิษที่รวบรวมโดยอิหม่ามนะซาอี, สุนันอิบนุมาญะฮ์  คือตำราฮาดิษที่รวบรวมโดยอิบนุมาญะฮ์  สุนันอาบูดาวูด คือตำราฮาดิษที่รวบรวมโดย อาบูดาวูด

 ฮาดิษดังกล่างข้างต้น มีเนื้อหากำหนดว่าทุกๆคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วายิบต้องเริ่มต้นด้วยการเนียตก่อนเข้าเวลาซุบฮิ ฮาดิษนี้มีความหมาย 2 อย่างกล่าวคือ :
1. ทุกคืนก่อนเข้าเวลาซุบฮิ, ทุกคนที่จะถือศีลอดนั้นวายิบต้องเนียต
2. ในช่วงเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนก่อนเข้าเวลาซุบฮิ, คนที่ต้องการจะถือศีลอดวายิบจะต้องเนียตเพื่อถือศิลอดเป็นเวลาหนึ่งเดือน
จากความหมายทั้งสองนี้ ความหมายที่สองนั้นตรงประเด็นมากกว่าทั้งนี้เนื่องจากสะดวกและง่ายกว่า อิสลามมีพื้นฐานบนความสะดวกและความง่ายด้วยเหตุดังกล่าว สำหรับบุคคลที่จะถือศีลอดเป็นเวลาหนึ่งเดือนในเดือนรอมฎอนนั้น เขาก็เพียงแต่จำเป็นต้องเนียตเพียงหนึ่งครั้งในคืนแรกของเดือนรอมฎอนเท่านั้นว่า จะถือศีลอดตลอดทั้งเดือน และถ้าหากว่าเนียตทุกๆคืน สิ่งกล่าวก็ถือว่าเป็นสุนัตเท่านั้น

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=36&id=4296
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 63 6:24:22
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com