ไขปัญหา : มัซฮับทั้งสี่ – มัซฮับไหนถูกต้องที่สุด ?

มัซฮับทั้งสี่ – มัซฮับไหนถูกต้องที่สุด ?

ตอบคำถามโดย ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัล มุนัจญิด
อบู ชุเราะห์บีล แปลและเรียบเรียง


คำถาม: มัซฮับทั้งสี่มัซฮับไหนที่ถูกต้องที่สุดในบรรทัดฐานของอัล-กุรอานและฮะดีษเศาะฮีฮฺ?

คำตอบ: ตราบที่มุสลิมคนหนึ่งได้ปฏิบัติตามหลักฐานและต้องการจะปฏิบัติตามซุนนะฮฺที่ ถูกต้อง ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่างไรที่จะตามอิหม่ามคนใดก็ได้ที่แสดงฟิกฮฺไปตาม กฎเกณฑ์

- กรณีมุสลิมทั่วไปที่ไม่ได้รับการศึกษาในทางฟิกฮฺมา(คือต้องอาศัยผู้รู้-ผู้ แปล) มัซฮับของเขาคือมัซฮับของมุฟตี(ผู้ทำหน้าที่ชี้ขาดปัญหาศาสนา)ที่มีความรู้ ที่เขาเชื่อถือ

                 อย่าง ไรก็ตามปัญหาของเรื่องนี้ก็คือ รูปแบบที่เลวร้ายที่เกิดขึ้น เมื่อผู้คนกลายเป็นผู้ที่อุทิศตนตามอิหม่ามคนใด คนหนึ่งหรือมัซฮับใดมัซฮับหนึ่งอย่างคลั่งไคล้ ถึงระดับที่ว่าพวกเขาจะปฏิเสธความจริงหรือไม่รับรู้หลักฐานที่ถูกต้องได้อีก เนื่องจากสาเหตุนี้

                อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮุ วะ ตะอาลา ได้เตือนต่อการปฏิเสธถ้อยคำของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ ซัลลัม ไว้ว่า

พวกเจ้าอย่าทำให้การร้องเรียกของเราะซูลในหมู่พวกเจ้า เป็นเช่นเดียวกับการร้องเรียกในระหว่างพวกเจ้าด้วยกันเอง แน่นอน อัลลอฮฺทรงรู้บรรดาผู้ที่แอบหลีกออกไปในหมู่พวกเจ้า

ดังนั้น บรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเขา(มุฮัมมัด) จงระวังตัวเถิดว่า เคราะห์กรรมจะเกิดขึ้นแก่พวกเขา หรือว่าการลงโทษอันเจ็บปวดจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาเช่นกัน (อัล กุรอาน 24:63)

Soruce fityah.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=25&id=6797
วันที่ : 5 สิงหาคม 63 0:25:31
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com