ไขปัญหา : เว็ปไซต์คลังฟัตวา อัลจีเรียปิ๊งไอเดียแก้ปัญหาการออกฟัตวาพร่ำเพรื่อ

สำนักข่าวมุสลิมไทย กระทรวงศาสนาอัลจีเรียตั้งเว็ปไซต์คลังฟัตวา

          อัลเจียร์ – รัฐมนตรีกระทรวงกิจการศาสนา และการกุศล ประเทศแอลจีเรีย ตัดสินใจเปิดเว็ปไซต์ “คลังฟัตวา” เพื่อตัดปัญหาการออกฟัตวาพร่ำเพรื่อ

           โดยในเว็ปไซต์ดังกล่าวได้มีการบันทึกคำฟัตวาในเรื่องทั่วๆ ไป ที่มักจะเป็นข้อสงสัยของมุสลิม

            การแพร่หลายของรายการฟัตวาทางโทรทัศน์ ก่อให้เกิดความกังวลห่วงใยกับรัฐบาลแอลจีเรีย เนื่องจากผู้ที่ให้คำฟัตวาอาจจะไม่มีความรู้เพียงพอ หรือคำฟัตวาอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือความสับสนในหมู่มุสลิม

          เว็ปไซต์ดังกล่าวจะแบ่งเป็น 25 ส่วน ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ซึ่งมักจะมีผู้สอบถามเข้ามาในหลายรายการโทรทัศน์ รวมทั้งเรื่องการนมาซ การบริจาคทาน มรดก การแต่งงาน และด้านศีลธรรมอื่นๆ

          จากสถิติที่เก็บในปี 2007 กระทรวงกิจการศาสนา ได้รับการร้องขอคำฟัตวากว่า 2,500 เรื่องต่อสัปดาห์ จากทั้งผู้ถามที่เป็นบุคคล และองค์กรต่างๆ โดยผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ และการมาพบด้วยตนเอง - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=25&id=14296
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 63 5:38:38
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com