ไขปัญหา : กษัตริย์ซาอุดี้ ทรงบัญชาให้กำจัดจุดอ่อนปัญหาฟัตวาพร่ำเพรื่อ

สำนักข่าวมุสลิมไทย  กษัตริย์ซาอุดี้ ทรงบัญชาให้แก้ไขปัญหาฟัตวาพร่ำเพรื่อ

สำนักข่าวอัล-อาราบิญา –  กษัตริย์อับดุลเลาะฮฺ แห่งซาอุดี้อาระเบีย ทรงบัญชาให้เฉพาะอุละมะอฺที่ทรงแต่งตั้งเท่านั้น ที่มีสิทธิ และหน้าที่ในการออกฟัตวาได้ ซึ่งนับเป็นความหาญกล้าที่พระองค์เข้ามาจัดการเกี่ยวกับด้านบริหารศาสนา


ทั้งนี้สาเหตุประการสำคัญที่ทำให้ทรงต้องเข้ามายุ่งเกี่ยว เป็นเพราะการออกคำฟัตวาอย่างฟุ่มเฟือยในเรื่องด้านสังคมต่างๆ ของทั้งอุละมะอฺ และอิหม่ามตามมัสยิดจำนวนมากในประเทศ ซึ่งหลายฟัตวามีความขัดแย้งกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีรายการตอบปัญหาศาสนาทางอินเตอร์เน็ตอยู่เกลื่อนไปหมด ทำให้เห็นได้ชัดว่า อุละมะอฺแบ่งแยกกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์ และกลุ่มหัวก้าวหน้า ซึ่งมักจะฟัตวาขัดแย้งกันอยู่เนืองๆ

ซาอุดี้อาระเบียได้ชื่อว่าเป็นอู่แห่งศาสนาอิสลาม และการฟัตวาที่ออกจากอุละมะอฺซาอุดี้ ก็มักจะถูกนำไปอ้างอิงในประเทศมุสลิมต่างๆ ทั่วโลก

ในหนังสือที่ทรงส่งไปยังมุฟตีใหญ่ของประเทศ ระบุว่า มีข่าวการออกฟัตวาหลายครั้งที่เกินขอบเขตที่จะรับได้ และทรงคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ที่จะยืนหยัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่จะบ่อนทำลายอิสลาม

หนังสือดังกล่าวระบุคำสั่ง ให้มุฟตีใหญ่ใช้อำนาจในการจำกัดหน้าที่ฟัตวา ไว้กับอุละมะอฺระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าว และยังทรงแนะนำให้คัดเลือกอุละมะอฺจาก The Permanent Committee of Scholarly Research and Iftaa เพื่อทำหน้าที่ออกฟัตวาด้านสังคม

อย่างไรก็ตาม พระองค์ไม่ได้ทรงแนะนำวิธีป้องกันมิให้มีการออกฟัตวาด้านสังคมพร่ำเพรื่อทางอินเตอร์เน็ต และคำสั่งนี้มิได้หมายรวมถึงการตอบปัญหาที่มีผู้สงสัย และสอบถามเข้ามาในเรื่องส่วนตัว หรือข้อสงสัยในด้านศาสนา

องค์กรที่มีความชอบธรรมในการออกฟัตวา ประกอบด้วยอุละมะอฺที่ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์จำนวน 20 คน   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=25&id=14222
วันที่ : 3 สิงหาคม 63 16:41:40
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com