Muslimthai Focus : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชวนคนไทยร่วมภาวนาจิตอธิษฐานให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติ เพียง 1 นาทีสร้างสติ เกิดปัญญาและทำให้ใจเย็น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชวนคนไทยร่วมภาวนาจิตอธิษฐานให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติ เพียง 1 นาทีสร้างสติ เกิดปัญญาและทำให้ใจเย็น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชวนคนไทยร่วมภาวนาจิตอธิษฐานให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติ เพียง 1 นาทีสร้างสติ เกิดปัญญาและทำให้ใจเย็น
นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึงกิจกรรม "1 คน 1 นาที รวมใจไทยเป็นหนึ่ง" ว่า หลังจากที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติต่างๆ และหลายคนคิดว่าตัวเราคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ทำให้วิกฤติของประเทศยังคงอยู่ แต่หากเราเริ่มต้นทำความดีที่ตัวเราก่อน จะเป็นวิธีสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยกลับมาสงบสุข โดยการทำกิจกรรม "1 คน 1 นาที รวมใจไทยเป็นหนึ่ง" ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ทันที เพียงใช้เวลาเพียง 1 นาที หลังจากเคารพธงชาติเวลา 18.00 น. โดยภาวนาจิตอธิษฐานตามความเชื่อทางศาสนาของแต่ละบุคคล ขอให้ประเทศไทยผ่านวิกฤติที่หนักหนาไปได้ และส่งดวงจิตขอให้ประเทศไทยพบกับความร่มเย็นอีกครั้ง ซึ่งระหว่างทำกิจกรรมจะส่งผลให้จิตใจของประชาชนคนไทยสงบ มีสติ รู้เท่าทันความรู้สึกของตน และจะส่งผลให้ใจเย็นมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้มีการทำโครงการนำร่องไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์และอิสลาม ได้ดำเนินการทำบุญประเทศ ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดี
 
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=8823
วันที่ : 27 มิถุนายน 62 18:38:10
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com