Muslimthai Focus : กลบศักดิ์ลบศรีความเป็นคน

คมชัดลึก :“...มีเรื่องจริงที่คนภายนอกรั้วแวดวงวิชาการในหลายมหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เขามองผ่าน บางทีก็ไม่อยากให้คุณค่า แต่ที่สำคัญคือการฝังลึกเรื่องทัศนะการมองคนอื่นที่ไม่เหมือนตนเป็นความแปลกแยกที่น่าเกลียดน่าชัง

หากมีใครนำเสนอและพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ดีงาม กลับตอบปฏิเสธในเชิงนโยบายว่าเราพร้อมจะทำอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องอาศัยจมูกของคนอื่นมาหายใจ แต่รอมากว่าหนึ่งชั่วอายุคนแล้วก็ไม่เห็นวี่แววของการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เป็นประจักษ์ ทุกวันนี้เรายังพูดถกเถียงและต้องตอบคำถามตื้นๆ ความไร้สาระเดิมๆ เมื่อคนรุ่นชาตินิยมขึ้นสมองเขาทำและปฏิบัติกัน ซึ่งยังดำรงอยู่ ยังมองเรื่องการกำจัดและจำกัดบางอย่างอย่างเข้มแข็งและแข็งกระด้างในมโนสำนึกความรับผิดชอบ เบื้องหน้าเห็นความมีจิตใจโอบอ้อมเกื้อกูล ยิ้มแย้มแจ่มใส โอภาปราศรัย แต่เบื้องลึกแห่งอารมณ์ความรู้สึกที่ปฏิบัติจริง คือมรรคผลของมันคือความจริงที่มีแต่ความล้มเหลว

เรื่องการศึกษา โอกาสการเข้าทำงาน การให้ความสำคัญแก่คนท้องถิ่น การสนับสนุนส่งเสริมให้คนที่มีความเชื่อที่ต่างกันปฏิบัติตนอย่างมีความภาคภูมิใจ สัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้บริหารมีความจริงใจต่อคนในพื้นที่ ต่อความศรัทธาที่ต่างกันของลูกศิษย์ลูกหาของตนเอง ต่อเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมเยียน เหล่านี้คือความยากลำบากที่จะจับต้องสัมผัสความรู้สึกอันดีงามและภูมิใจในความเป็นคนท้องถิ่นหนึ่งของประเทศไทย... นี่คือคำเล่าขานที่ยังคงดำรงและบ่นอยู่ในสังคมไทยที่ด้ามขวานแหลมทองที่กำลังสับสนอยู่ในปัจจุบัน

นักมนุษยวิทยา นักโบราณคดี นักรัฐศาสตร์ นักการศึกษา ฯลฯ ซึ่งเป็นนัก(เลง)ทางความคิดทั้งในบ้านในเมืองเราเองและผู้เชี่ยวชาญทั้งความรู้ความสามารถความเข้าใจเชิงลึกต่อผู้คนในประเทศด้อยพัฒนาตั้งหลายคนทั่วโลก เขามองการขับเคลื่อนทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยว่าขาดระบบ ขาดการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ระบบอุปถัมภ์ที่หยั่งรากลึกในจิตใจผู้คน จนไม่ต้องคิดเรื่องของตัวเอง มีระบบคนมากบารมีคอยกำกับดูแล บรรดาผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายต่างมีเครือข่ายโยงใยตั้งแต่ระดับสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปยันไปถึงระดับบริหารจัดการประเทศ จากระบบเหล่านี้ไปสร้างความรู้สึกสำนึกในความเป็นผู้คนที่ต้องมี “ความเกรงอกเกรงใจ” สูงกว่าคนชนชาติอื่นมากจนเกินเหตุอันควร ที่สถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งเก่าและใหม่

ในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีปรากฏการณ์มากมายที่ชวนให้คนพลเมืองไทยในภูมิภาคอื่นๆ ได้เรียนรู้การขับเคลื่อนเรื่องของสังคมชายขอบที่ภาคใต้สุดชายแดนเขาเป็นอย่างไรบ้าง ตัวอย่างที่จะยกมาให้ทราบต่อไปนี้มิใช่จะกล่าว(หา)กันลอยๆ เพื่อหาความดีความชอบใส่ตัวและโยนความชั่วใส่หัวคนอื่นก็หาไม่ แต่อยากจะบอกว่าเรื่องเบาๆ ของความเป็นธรรม และการจำกัดหรือกำจัดคนท้องถิ่นในแวดวงการศึกษายังมีอยู่ คำถามง่ายๆ ที่เด็กๆ ชั้นประถมในท้องถิ่นรู้แก่ใจดี (จะพูดหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง) คือครูที่ดีและเก่งของเขาไปสอบเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้อันดับหนึ่งในสาม แต่ไม่ได้รับการบรรจุเพราะผู้บริหารไปบรรจุคนที่ 4 แทน

ด้วยสาเหตุใดไม่ปรากฏแต่ที่ชัดเจนและเป็นคำถามที่ไม่น่าจะหาคำตอบเพราะคนที่สอบได้ที่1, 2, 3 ทั้งหมดเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม ส่วนที่ได้ลำดับที่ 4 และได้รับการบรรจุมิใช่อื่นนอกจากเป็นพุทธศาสนิกชน หรืออีกคนหนึ่งสอบได้ลำดับที่หนึ่งแต่กรรมการกลับตั้งข้อสงสัยแบบตื้นๆ ว่า...ทำไมเขาเรียนต่างประเทศ (โลกอาหรับ) แล้วมาต่อปริญญาโทในเมืองไทยอีก...เป็นคนน่าสงสัย ไม่น่าไว้ใจ ? เลยไม่ได้รับการบรรจุ และมาลงเอยบรรจุคนที่ได้ลำดับรองที่พูดภาษาไทยได้ภาษาเดียว จึงไม่แปลกในบางคณะบางมหาวิทยาลัยมีจำนวนข้าราชการที่บรรจุเป็นคนท้องถิ่นไม่ถึงร้อยละ 8 ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าผู้รับบริการหรือนักศึกษาที่เป็นมุสลิมมากกว่าร้อยละ 80 และเกือบทุกครั้งเมื่อมีการรับสมัครจะมีคนท้องถิ่นที่เป็นมุสลิมไปสมัครมากกว่าครึ่งเสมอ แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุ หรือว่ามุสลิมที่สำเร็จปริญญาโทหรือเอกจากเมืองนอกไม่มีคุณภาพที่พูด “ภาษาไทยไม่ชัด” ศักดิ์ศรีความเป็นพลเมืองไทยเพียงชนชั้นที่สองเท่านั้น
ภาพที่มองเห็นชัดคือหลายคนดูเหมือนมีความเกรงใจที่มีมากจนเกินควร กลายเป็นการยอมจำนนหรือจำยอมต่อสภาพที่เกิดขึ้น จึงไม่แปลกที่การศึกษาตามภูมิภาคของประเทศไทย จึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่ และนี่ถ้าประเทศกัมพูชาเขามีความพร้อมระดับครึ่งหนึ่งของเราเขาคงจะทิ้งประเทศไทยเป็นประเทศที่ล้าหลังในอาเซียนทันที คือผลการบริหารแผ่นดินที่ชอบกลบเกลื่อนและกดทับอัตลักษณ์คนชนชาติอื่นแม้อยู่ในประเทศเดียวกันก็ตาม อย่าว่าแต่การกระทำต่อประเทศเพื่อนบ้านเลยมันมากเกินพอแล้วครับ

อัฮหมัด สมบูรณ์  บัวหลวง /ahmadsomboon@hotmail.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=8726
วันที่ : 23 สิงหาคม 62 12:46:23
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com