Muslimthai Focus : พรรคฝ่ายค้านหลักของซูดานประกาศบอยคอตการเลือกตั้ง

พรรคฝ่ายค้านหลักของซูดานประกาศบอยคอตการเลือกตั้ง

โฆษกพรรคอุมมา ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักของซูดาน ประกาศว่า จะไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งประธานาธิบดี, การเลือกตั้งสมาชิกสภา และการเลือกตั้งของรัฐต่างๆ แม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งแบบหลายพรรคของประเทศครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2529 ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ ทั้งนี้ การตัดสินใจของพรรคอุมมาดังกล่าวมีขึ้นหลังจากพรรคเอสพีแอลเอ็ม ซึ่งเป็นพรรคการเมืองหลักทางภาคใต้ของประเทศ ตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า พรรคอุมมา อยู่ในกลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ที่ออกมาขีดเส้นตายให้รัฐบาลปฏิรูปประเทศ แลกกับการเข้าร่วมการเลือกตั้ง ซึ่งถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิม และการถอนตัวจากการเลือกตั้งดังกล่าวเชื่อว่าจะส่งผลให้กระบวนการสร้างประชาธิปไตยของซูดานขาดความน่าเชื่อถือ.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=8636
วันที่ : 16 กันยายน 62 11:56:51
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com